První výjezd všechno změnil, říká ředitel Hvězdárny a planetária Brno

RV

Erasmus+

Dvojnásobná návštěvnost i díky Erasmu+. Hvězdárna a planetárium Brno se proměnila v jedno z nejmodernějších zařízení v Evropě.

Díky projektům Erasmus+ získala brněnská hvězdárna kontakty na odborníky po celé Evropě a zavedla do svého provozu moderní technologie. O tom, jak se její fungování za posledních 10 let díky Erasmu změnilo, jsme si povídali s jejím ředitelem Jiřím Duškem.

Hvězdárna a planetárium Brno má s projekty Erasmus dlouholeté zkušenosti. Jiří Dušek je považuje za hlavní katalyzátor změn, které v planetáriu za dobu jeho působení na pozici ředitele proběhly. První projekt, který jsme realizovali v roce 2008, jsem zdědil po předchozím řediteli a popravdě jsem k němu byl zprvu trochu skeptický,“ přiznává Dušek během naší návštěvy v brněnském planetáriu. Jedním dechem však dodává, že po absolvování výjezdu do Francie zcela změnil názor. „Ve Francii jsme se poprvé setkali s technologií digitálních planetárií a došlo nám, že to, co v Brně provozujeme, už je spíš skanzen. Nastavilo nám to zrcadlo a začali jsme úplně měnit pohled na naši činnost,“ vzpomíná Dušek a dodává, že tento výjezd v rámci programu Erasmus byl pro další vývoj instituce naprosto klíčový.

Hvězdárna a planetárium Brno
Budova planetária prošla v letech 2010–2011 významnou přestavbou

Změna k lepšímu

Hvězdárna byla tehdy tvořena dvojicí samostatných kupolí z 50. let a planetáriem z počátku 90. let a vyžadovala rekonstrukci. Před výjezdem do Francie byly naše plány na rekonstrukci spíše přízemní. Najednou jsme ale měli úplně nový pohled na to, jak komunikovat s veřejností, a co bychom v Brně mohli vybudovat,“ vzpomíná Dušek. Na základě zkušenosti ze zahraničí se tak vedení hvězdárny rozhodlo přistoupit k přestavbě razantně a vybudovat v Brně instituci evropského formátu. Na brněnské Kraví Hoře tak vyrostla moderní budova s kupolí o průměru 17 metrů, která v sobě skrývá zdejší největší chloubu – digitální planetárium, tzv. digitárium. Hvězdárna a planetárium Brno se tím stala největší stavbou s technologií digitálního planetária v České republice a jednou z pěti největších v Evropě.

Od té doby realizovala hvězdárna v programu Erasmus+ celkem čtyři projekty zaměřené na výjezdy zaměstnanců a jeden projekt strategického partnerství. Dnes už Jiří Dušek necestuje do ciziny na zkušenou sám, ale vysílá raději své zaměstnance. Zjistil, že setkání s praxí v jiných zemích dokáže člověku otevřít oči a nasměrovat vývoj organizace správným směrem. „Dnes už se ale naši zaměstnanci nemají vůbec za co stydět. Naše planetárium je na úrovni srovnatelné se západní Evropou a cizinci se jezdí učit k nám.“

Sál digitálního planetária umožňuje 2D i 3D promítání na projekční ploše o průměru 17 metrů
Sál digitálního planetária umožňuje 2D i 3D promítání na projekční ploše o průměru 17 metrů

Inspirace a podpora

Díky návštěvám se mohou planetária vzájemně inspirovat a sdílet osvědčené postupy. Když například Dušek navštívil planetárium v Hamburku, nadchl ho nápad letních koncertů pod otevřeným nebem. Po návratu domů tak nechal před budovou planetária instalovat velký nafukovací Měsíc, který mohli návštěvníci pozorovat za hudebního doprovodu. Letos přibyl v Brně také nafukovací model planety Země a hvězdárna opět pořádala letní kino. Kromě předávání nových poznatků mají studijní cesty zaměstnanců ještě další rozměr – navazování kontaktů. Díky zapojení do kontaktní sítě mohou pracovníci z jednotlivých oddělení sdílet informace se svými zahraničními protějšky a spolupracovat na řešení specifických problémů. „Digitální planetária se vyrábějí skoro na míru, dělají to tři firmy na světě. Některé technické dotazy tak nemáme moc s kým konzultovat, ale díky tomu, že víme, že třeba v Hamburku mají podobné zařízení jako my, se mohou naši technici spojit s německými a poradit se,“ vysvětluje Dušek.

V expozici Říše mlhovin se návštěvníci ponoří do světa zářícího plynu a prachu
V expozici Říše mlhovin se návštěvníci ponoří do světa zářícího plynu a prachu

Dlouhodobá spolupráce

Z komunikace s jednotlivými evropskými planetárii se také zrodila myšlenka na „velký projekt“, jak Dušek nazývá projekt strategického partnerství, na kterém spolupracuje s kolegy ze Slovenska, Polska, Německa, Maďarska a Rumunska. Na jeho realizaci získala Hvězdárna a planetárium Brno v roce 2018 příspěvek z programu Erasmus+ ve výši 220 578 eur.  

Projekt „Universe to reach? In Planetarium!“ se zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců a sdílení know-how v oblasti popularizace astronomie. Jeho výstupem bude film pro digitální planetária o využívání kosmických technologií v každodenním životě. Vznikne v jazykové verzi pro každou partnerskou zemi a také v angličtině.  Vysílat ho bude celá řada evropských planetárií, díky čemuž jej budou moci zhlédnout desítky tisíc diváků. V dalším projektu mezinárodní spolupráce se planetárium zaměří na téma světelného znečištění.

Více možností pro všechny

Program Erasmus+ v příštím roce nabízí mimořádné prostředky pro financování výjezdů v sektoru vzdělávání dospělých. To znamená, že ještě více organizací bude mít příležitost vyslat své zaměstnance do zahraničí za vzděláním. Zapojit se může jakákoliv veřejná či soukromá organizace, která působí v oblasti vzdělávání dospělých anebo na trhu práce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či práce s mládeží, jako například knihovny, muzea, večerní školy, centra kariérového poradenství, úřady práce, komunitní centra, domovy seniorů a mnoho dalších. Podívejte se na kompletní přehled organizací z oblasti vzdělávání dospělých

Zaměstnanci organizací mohou díky Erasmu+ vyrazit do zahraničí na výukové školicí pobyty, kurzy nebo školení či na stínování (job-shadowing). Zjistěte více o možnostech výjezdů Erasmus+ ve vzdělávání dospělých

Zajímá vás, jak podat žádost o financování vlastního projektu zaměřeného na vzdělávání zaměstnanců v zahraničí? Přidejte se na některý z našich webinářů a zjistěte, jak na financování z programu Erasmus+.

Termíny webinářů:

Termíny pro předkládání žádostí Erasmus+:

  • Projekty výjezdů: 23. února 2022
  • Projekty spolupráce: 22. března 2022

Fotografie: Hvězdárna a planetárium Brno