Přes 200 akcí v regionech. O čem informovala síť Eurodesk v roce 2023?

PM

Eurodesk

Díky Eurodesku se pravidelně dozvídáte o příležitostech k podání žádostí o projekt v Erasmus+ mládež a Evropském sboru solidarity.

Partner sítě Eurodesk v Brně organizující akci Speak dating. Foto: DZS
Partner sítě Eurodesk v Brně organizující akci Speak dating. Foto: DZS

Informační síť Eurodesk s vámi sdílí příležitosti v programu Erasmus+ mládež a Evropský sbor solidarity ve 37 zemích díky 3 tisícům partnerům sítě v regionech. V Česku se díky těmto partnerům letos uskutečnilo přes 200 akcí, během kterých mladá generace měla šanci se dozvědět více o tom, jak se zapojit do výměn mládeže, soutěže DiscoverEU, dobrovolnictví, Aktivit participace mládeže či si podat Solidární projekt a pomoct tak změnit své okolí. Právě podpora aktivního občanství je jednou z priorit sítě Eurodesk.

Od přednášek na školách, živých knihoven, besed, workshopů, po veletrhy – aktivity sítě Eurodesk mají různorodý charakter, pojí je však cíl oslovovat mladé lidi ve věku od 13 do 30 let k zapojení do programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.

Během nedávno uskutečněné akce Ideathon ve Zlíně při Univerzitě Tomáše Bati měli mladí lidé například za úkol vymyslet řešení na předem určené téma. Toto zadání přímo korespondovalo se Solidárními projekty, a to možnost zlepšit okolí, ve kterém žijí v duchu priorit programu: digitalizace, participace, udržitelnost a inkluze. Jeden z týmů vytvořil inovativní vzdělávací program pro děti z dětského domova, který jim pomůže v jejich dalším životním a vzdělávacím směřování. Tento tým se se svým návrhem umístil na třetím místě. Další tým, který si toto téma vylosoval, vymyslel aplikaci proti šikaně určenou dětem na základních školách, která by jim měla pomoci rozeznat, zda se nestaly obětí šikany. Také jim napoví, jak se s tímto chováním vypořádat i v situacích, kdy nebudou mít důvěru svěřit se dospělým lidem ve svém okolí. Nápady všech účastníků nemusí zůstat jen fiktivní, ale mohou je i opravdu uskutečnit, a to díky programu Evropský sbor solidarity v případě, že si jako neformální skupina mladých lidí podají žádost o Solidární projekt, jak se dozvěděli na akci.

Síť Eurodesk plánuje spoustu aktivit pro mladé lidi v regionech i pro následující rok, aby jim co nejlépe přiblížila příležitosti, které v těchto evropských programech mají. Vy se však už nyní můžete registrovat na plánované semináře a webináře a dozvědět se tak více o tom, jak realizovat svůj projekt skrze programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity:

Neformální vzdělávání mládeže: 

Evropský sbor solidarity: