Cíl sítě

Informační síť Eurodesk umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím, které se týkají studia, práce či stáže v zahraničí, cestování, ubytování, dobrovolnictví nebo obecných informací o EU. 

Fungování sítě

Eurodesk je od roku 2014 oficiální informační síť programu Erasmus+ mládež. Národní partner Eurodesku funguje v rámci evropské sítě, kterou podporuje koordinační jednotka se sídlem v Bruselu – Evropská kancelář Eurodesku.

Eurodesk  má v ČR rozvinutou síť regionálních partnerů. Ta vznikla s cílem rozšířit dostupnost informačních služeb Eurodesku pro mladé lidi na místní úrovni. Národní partner těmto regionálním organizacím nabízí školení, informační nástroje, pomoc a podporu s cílem usnadnit poskytování informací v rámci jejich stávající informační činnosti. To vede k nárůstu počtu mladých lidí, kteří mají k informacím přístup.

Komu je síť určena

 • Mládež

 • Pracovníci s mládeží

Zapojené země

 • Evropská unie
 • Island
 • Švýcarsko
 • Lichtenštejnsko
 • Turecko
 • Ukrajina
 • Srbsko
 • Severní Makedonie
 • Velká Británie