Podpora dalšího odborného vzdělávání pracovníků. Co přinesla konference VET Fórum?

Akci jsme pořádali při příležitosti Evropského roku dovedností a Evropského týdne odborných dovedností.

VET Forum. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Konference VET Fórum, která nesla podtitul Podpora dalšího odborného vzdělávání pracovníků, je naší vlajkovou akcí pro oblast odborného vzdělávání a přípravy. Účastníkům z řad koordinátorů projektů, pracovníků škol, kteří mají na starost další vzdělávání zaměstnanců a kteří se připravují na zahraniční výjezd představila mezinárodní příležitosti pro profesní rozvoj a nabídla také prostor pro sdílení informací a výměnu zkušeností.

Více než 70 % studentů na středních školách prochází odborným vzděláváním. Tento podíl odborného vzdělávání ve školství patří k jednomu z největších v Evropě. Z toho důvodu je zvyšování jeho kvality pro budoucnost Česka mimořádně důležité. Zahraniční spolupráce je jedním z aspektů, kterým tuto kvalitu posouváme kupředu,” uvedl ředitel Domu zahraniční spolupráce Michal Uhl. „Mezinárodní zkušenost k inovacím ve školství nevyhnutelně patří. Nebudeme-li přicházet do kontaktu s tím, jak věci fungují jinde a reflektovat to v naší praxi, nebudeme se moct posouvat,” prohlásil náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Nantl.

Náměstek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Nantl. Foto: Petr Zewlakk Vrabec
Náměstek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Nantl. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Dovednosti otevírají dveře příležitostem

VET Fórum jsme uspořádali u příležitosti Evropského roku dovedností a Evropského týdne odborných dovedností, které vyhlásila Evropská komise, aby upozornila na důležitá témata. Evropský rok dovedností reaguje na aktuální trendy na trhu práce, na demografickou situaci v Evropě ale i na nedostatek digitálních dovedností ve společnosti. „Dovednosti jsou však relevantním tématem nejen teď, ale i do budoucna. Abychom v tomto budoucím světě obstáli, je potřeba naše dovednosti neustále zlepšovat,” zdůraznila Jana Malá z Ministerstva práce a sociálních věcí, která má koordinaci Evropského roku dovedností v Česku na starost.

Každý třetí Evropan nedisponuje dostatečnými digitálními dovednostmi jako jsou tvorba digitálního obsahu, třídění a ověřování informací, ale i rozpoznávání hrozeb digitálního světa. „Digitálnímu světu se již nikdo z nás nevyhne. Tento druh dovedností se tak týká úplně všech bez rozdílu věku. Zároveň také otevírají dveře novým příležitostem nejen na trhu práce,” shrnula Jana Malá.

Irena Palánová z Národního pedagogického institutu (NPI ČR), správkyně Národního centra Europassu a koordinátorka Evropského týdne odborných dovedností doplnila: „Na dnešní nová povolání nejsme ve školách připraveni. Bude čím dál důležitější naučit se vyrovnávat s vlivy nahrazování práce technikou, zvyšovat zájem o nové technologie i o zelené dovednosti.” Petr Naske, lektor a konzultant podpory učitelů v digitálním vzdělávání v NPI ČR, přiblížil možnosti využití technologií při učení a získávání nových poznatků jako jsou nástroje umělé inteligence, online kurzy, otevřené vzdělávací zdroje či virtuální komunity učitelů.

Odbornému vzdělávání učitelů skrze kurzy se věnuje i průmyslová firma Festo. Uvědomuje si, že moderní výuka musí zahrnout nové technologie jako umělá inteligence či virtuální realita. Zároveň ví, že ve dnešní době se nemůžeme vyhnout vzdělávání se i neformální cestou. Díky jejich metodám oslavili se studenty četné úspěchy na mezinárodních soutěžích Worldskills a Euroskills.

Jana Malá, koordinátorka Evropského roku dovedností z MPSV. Foto: Petr Zewlakk Vrabec
Jana Malá, koordinátorka Evropského roku dovedností z MPSV. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Jak toho dosáhnout?

Na konferenci vystoupili také účastníci vzdělávacích výjezdů, kteří se podělili o svoje zkušenosti s programem Erasmus+. Richard Zezula, učitel ze Střední průmyslové školy polytechnické – Centra odborné přípravy ve Zlíně, popsal svou zkušenost z několika odborných kurzů v Irsku či na Maltě. Bohumil Růžička, učitel elektrotechniky na Střední průmyslové škole a vyšší odborné škole v Chomutově, absolvoval stínování v Irsku. Pobyt ve vzdělávacím středisku v Portlaoise ho nadchl. Po návratu předal svoje poznatky o moderních metodách výuky kolegům a inspiroval je novými způsoby řešení problémů. Učitel češtiny a společenských věd na Mendelově střední škole v Novém Jičíně Petr Zapletal je jedním z pouhých 11 pedagogů, kteří během loňské výzvy sami vyjeli vyučovat do zahraničí. Na norské Askim videregående skole učil kapitoly z českých dějin a základy českého systému logiky TIL. Tato zkušenost mu přinesla nejen nové kontakty, posílení měkkých dovedností, ale i inspiraci ve výukových metodách a přístupech. „Zahraniční studenti jsou zvídaví a spoustu vám toho odpustí, protože jim přinášíte nové zajímavé informace,” povzbudil k výjezdu ostatní.

Jana Bernoldová z Vyšší odborné školy sociálně právní v Praze sdílení dobré praxe uzavřela představením projektu spolupráce, který škola realizovala s partnery v Srbsku a na Slovinsku. Společně se zaměřili na zvyšování kvalifikace asistentů pedagoga v používání vědecky podložených přístupů ve vzdělávací praxi. Získané poznatky budou nyní využívat při výuce budoucích asistentů pedagoga a dalších odborníků, které zajímá inkluzivní vzdělávání.

Na odpoledních workshopech měli účastníci konference možnost sdílet tipy pro realizaci mezinárodních výjezdů, jako stanovování a vyhodnocování cílů projektu, hledání partnerů, překonávání překážek či uznávání výsledků učení. Workshopy moderovaly členky Národního VET TEAMu a Národního centra Europass.

Workshopy přinesly účastníkům inspiraci pro realizaci mezinárodních výjezdů. Foto: Petr Zewlakk Vrabec
Workshopy přinesly účastníkům inspiraci pro realizaci mezinárodních výjezdů. Foto: Petr Zewlakk Vrabec