Podejte žádost o projekt Erasmus Mundus

Erasmus+ CZELO

Zajímají Vás společné magisterské programy s partnery po celém světě? Přečtěte si o podmínkách výzvy Erasmus Mundus 2024.

Dne 15. listopadu pořádala Evropská výkonná agentura pro kulturu a vzdělávání (EACEA) spolu s Evropskou komisí informační webinář k nové výzvě Erasmus Mundus (Společné magisterské programy a Opatření na podporu návrhů). Žádost o grant pro oba typy projektů můžete podat do 15. února v 17:00 přes portál FTOP

Během webináře se představitelé Komise a agentury EACEA zaměřili především na cíle, podmínky výzvy a tipy, jak napsat kvalitní projektovou žádost. Záznam webináře si můžete pustit na webu EACEA, kde najdete i prezentace. 

Hlavní cíle Erasmus Mundus 

Cílem obou akcí Erasmus Mundus je vytvořit excelentní mezinárodní studijní programy a zlepšit tak postavení evropského vysokoškolského prostoru ve světovém měřítku, podpořit výzkumnou spolupráci a zvýšit mezikulturní porozumění zaměstnanců a studentů. V rámci Erasmus Mundus je možné podat žádost o grant ve dvou typech projektů: Společné magisterské programy (Erasmus Mundus Joint Masters – EMJM) a Opatření na podporu návrhů (Erasmus Mundus Design Measures – EMDM). Společné magisterské programy mají větší rozpočet a složitější řízení a administraci, zatímco Opatření na podporu návrhů byly vytvořeny v roce 2021, aby se více VŠ institucí z více zeměpisných oblastí zapojilo do Společných magisterských programů. Projekty jsou na sobě nezávislé – není třeba podat EMDM, aby konsorcium získalo EMJM a zároveň získání grantu na EMDM neznamená automatický úspěch v EMJM

Co se týče statistik, zástupci EACEA uvedli, že v EMDM počet podaných žádostí ve výzvě 2023 vzrostl o 20 % oproti výzvě 2022. Účel tohoto typu projektu vypadá, že se naplňuje, neboť 18 EMDM projektů z celkových 35 vybraných podalo žádost o EMJM a 5 z nich uspělo. Zároveň se ukazuje, že zapojení VŠ institucí z méně zastoupených členských států (kam patří i ČR) a zemí mimo EU se zvýšilo. 

Erasmus Mundus Opatření na podporu návrhů (EMDM) 

Během webináře zástupci agentury EACEA vysvětlili, že tento typ projektu je určen konsorciím, které se zajímají o Erasmus Mundus Společné magisterské programy, ale která ještě nejsou zcela připravena (nemají hotový akreditační proces a nastavené společné postupy výběru studentů či společné služby studentům). Tento typ projektů cílí na VŠ instituce z méně zastoupených členských států a zemí mimo EU nebo na méně zastoupené tematické oblasti. Zástupci EACEA proto doporučili, aby se zájemci o EMDM nejprve podívali do Erasmus Mundus katalogu, kde lze vyfiltrovat, jaké země a jaká témata jsou nejvíce zastoupeny. 

Projekt EMDM trvá 15 měsíců, jedná se o grant s jedním příjemcem (na rozdíl od EMJM) v předem dané výši 60 000 eur, což je o 5 000 eur více než v loňské výzvě. Z grantu lze hradit např. náklady spojené s akreditací společného programu či náklady na zaměstnance. Rozpočet výzvy 2024 pro EMDM je cca 3 miliony a očekává se, že bude vybráno 55 projektů. 

Erasmus Mundus Společné magisterské programy (EMJM) 

Projekty EMJM jsou komplexnější než EMDM, již při podání žádosti o grant musí mít konsorcium akreditovaný společný program a nastavené společné postupy ve výběru studentů, monitoringu realizace programu atd. Podmínkou EMJM je, že za dobu grantu (74 měsíců) musí konsorcium přijmout alespoň čtyři ročníky studentů a magisterský program musí začít nejpozději rok po podepsání grantové dohody. Všichni studenti musí vyjet na alespoň dva semestry na partnerskou zahraniční VŠ (do země jiné, než je jejich země pobytu). Grant je vypočítán na základě tří položek: institucionální náklady (max. částka 1 800 000 eur), stipendia (max. 2 016 000 eur, max. pro 60 studentů) a individuální potřeby (max. částka 120 000 eur).  

Ve výzvě 2024 činí celkový rozpočet 127 milionů eur a očekává se, že bude vybráno 32 projektů. Hlavní změny oproti loňskému roku je omezení stipendií z nástrojů NDICI a IPA II (která jsou nad rámec 60 EMJM stipendií) na max. 20 stipendií. Zástupci EACEA také zdůraznili, že projekty, které již byly v minulosti podpořeny, mohou podat žádost o další grant rok před skončením původního grantu. Projekty, které končí v roce 2025 se tak mohou přihlásit do výzvy 2024.  

Veškeré materiály včetně záznamu najdete na webu EACEA a bližší informace k podmínkám zapojení v příručce Erasmus+ 2024