Pedagogické akademie Erasmus+: známe výsledky výzvy 2021

Erasmus+ CZELO

V loňské výzvě uspělo jedenáct projektů, do tří z nich se zapojí i české instituce.

Evropská komise zveřejnila výsledky první výzvy pro podávání žádostí o projekty Pedagogických akademií Erasmus+. Jména jedenácti úspěšných mezinárodních projektů 21. února slavnostně vyhlásila evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel. Ve vybraných projektech mají zastoupení i české subjekty, které jako partneři figurují ve 3 projektech. 

Celkem se do výzvy přihlásilo 56 konsorcií. Dostatečnou bodovou hranici překročilo 31 žádostí, 4 nesplnily kritéria způsobilosti. Jedenáctka vybraných projektů zahrnuje celkem 182 organizací ze 23 programových zemí (21 členských států EU, Norsko a Turecko). Tyto projekty si rozdělí přes 15 milionů eur

Jeden z podpořených projektů, EduSTA (Academy for Sustainable Future Educators), se zaměřuje na rozvoj kompetencí v oblasti environmentální udržitelnosti u pedagogů, zejména těch působících v odborném vzdělávání a přípravě. Na tomto projektu se bude podílet také Česká zemědělská univerzita. 

Další české instituce jsou zapojeny do projektů proSTEM (European collaboration and mobility in professional development of pre-and-in-service STEM teachers), který se soustředí na propagaci výuky technických oborů, a DigitalTA (Digital Academy in teaching practice for a seamless transition from pre-service to in-service), jenž se zaměří na podporu učitelů v počátečních fázích kariéry, během jejich přechodu ze studií do praxe a na to, jak v tomto procesu mohou být nápomocné digitální nástroje. 

Podívejte se na záznam slavnostního vyhlášení, jehož součástí byla také debata s koordinátory a partnery tří úspěšných projektů. 

Co je cílem akademií? 

Pedagogické akademie Erasmus+ jsou novou iniciativou Evropské komise, která přichází jako reakce na potřebu zvýšit atraktivitu učitelského povolání a kvalitu počáteční přípravy i dalšího vzdělávání pedagogů. Jejich cílem je vytvořit mezinárodní sítě poskytovatelů počátečního a dalšího (celoživotního) vzdělávání učitelů i dalších relevantních aktérů, kteří se věnují profesnímu rozvoji pedagogů. V rámci akademií by měly zapojené instituce společně rozvíjet inovativní učební moduly a postupy ve vzdělávání učitelů, posilovat mezinárodní spolupráci a sdílení dobré praxe nebo rozvíjet nové modely učitelské mobility. 

Výzva byla v roce 2021 vypsána úplně poprvé. 11 akademií, které prošly sítem výběru, začnou se svými aktivitami ještě v první polovině tohoto roku. Byla vypsána také výzva pro rok 2022 s uzávěrkou pro podávání žádostí 7. září 2022. Projekty mají stanovenou délku trvání 3 roky a maximální výši grantu 1,5 milionu eur. Evropská komise si ve Sdělení o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 vytyčila cíl vytvořit do roku 2025 celkem 25 akademií.