Nové výzvy v oblasti sportu: přípravné akce a pilotní projekt

Erasmus+ CZELO

Integrace uprchlíků, místní programy a inovace infrastruktury, boj proti dopingu. Tři výzvy jsou otevřeny do 16. června.

V květnu byly vyhlášeny další tři výzvy v oblasti sportu – dvě přípravné akce (PA):

a jeden pilotní projekt (PP):

k nimž 3. června uspořádala výkonná agentura EACEA v Bruselu informační seminář. Přečtěte si zápis z akce a podívejte se na výzvy, které byly zveřejněny na portálu F&T. Termín pro podávání žádostí je 16. června 2021 v 17:00.

Co jsou pilotní projekty a přípravné akce?

Pilotní projekty a přípravné akce jsou iniciativou Evropského parlamentu, který rozhoduje o jejich aktuálním zaměření i rozpočtu, samotné výzvy pak od roku 2021 nově spravuje výkonná agentura EACEA. Tento typ projektů má pouze jednoho příjemce (mono-beneficiary) a slouží k přípravě budoucích aktivit EU v oblasti sportu.

Pilotní projekty (PP) jsou iniciativy experimentální povahy, které trvají maximálně dva roky a jsou určeny k testování proveditelnosti a užitečnosti nových aktivit. Přípravné akce (PA) trvají nejvýše tři roky a slouží k přípravě návrhů nových EU politik, právních předpisů, programů atp. Obvykle navazují na úspěšný pilotní projekt se stejným tématem.

EACEA plánuje letos podpořit rozpočtem 5,23 milionů eur celkem 15 projektů:

  • PA: Na každou výzvu je alokován rozpočet 2 miliony eur, z nějž by mělo být podpořeno zhruba 7 projektů v každé PA. Maximální výše grantu na projekt v rámci výzvy zaměřené na integraci uprchlíků je 200 tisíc eur, v rámci výzvy zaměřené na místní programy 400 tisíc eur.
  • PP: Bude podpořen pouze jeden projekt, na nějž je vyhrazeno 1,5 milionu eur.