Nová publikace představuje vítězné projekty Evropské jazykové ceny Label 2020

Publikace představuje sedm vítězných projektů, které studenty i učitele motivují ke zlepšení jejich jazykových dovedností.

Odborná porota letos vybírala z celkem 46 přihlášených projektů. Do druhého kola jich postoupilo 13, ze kterých bylo následně vybráno 7 vítězných. Cena je udělována projektům, které originálním způsobem motivují studenty i učitele ke zlepšení jejich jazykových dovedností. Při hodnocení byly zohledněny i priority Evropské jazykové ceny Label (EJCL) stanovené pro rok 2020, kterými je zlepšení přístupu k jazykové rozmanitosti a rozvoj inkluze ve školách, podpora jazykové výuky s cílem odstranění jazykových bariér v příhraničních regionech, podpora jazykové výuky coby součásti celoživotního vzdělávání a využití cizího jazyka jako prostředku k rozvoji dalších kompetencí nezbytných pro život. 

Slavnostní předávání cen proběhlo 24. září minulého roku ve Velkém zrcadlovém sále v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zástupcům oceněných institucí byly předány certifikáty podepsané náměstkyní pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ředitelkou Domu zahraniční spolupráce. Společně s certifikáty vítězové obdrželi také finanční ocenění od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v celkové hodnotě 1 400 000Kč .

Evropská jazyková cena Label vznikla jako iniciativa Evropské komise a v České republice je udělována již od roku 2002 za spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyDomu zahraniční spolupráce.

 

Evropská jazyková cena Label