Evropskou jazykovou cenu Label 2020 získalo sedm projektů

V letošním roce odborná porota vybírala z celkem 46 přihlášených projektů. Do druhého kola postoupilo 13 projektů, ze kterých následně bylo vybráno 7 oceněných. Slavnostní předávání ocenění proběhne v září ve Velkém zrcadlovém sále na MŠMT.

 

Oceněné projekty:

Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha - Erasmusic+

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze - Výuka českého jazyka pro zemské a spolkové policisty ze SRN

Technická univerzita v Liberci - ProFit v profesi - jazykovou a odbornou senzibilizací během studia

Masarykova univerzita, Středisko Teiresiás - Language Skills of Deaf Students for EU Mobility (LangSkills)

Základní škola a Praktická škola U Trojice 2104 Havlíčkův Brod - Kouzelný les

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava - Math Exercises for You

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - Digital Teaching in natural scientific subjects

 

Všem oceněným projektům gratulujeme!