Nová publikace jako zdroj inspirace pro projekty ve vysokoškolském vzdělávání

Dům zahraniční spolupráce vydal novou publikaci Spolupráce univerzit napříč Evropou.

Jejím cílem je poskytnout čtenářům inspiraci při vytváření strategických partnerství Erasmus+ ve vysokoškolském vzdělávání. Přestavuje nejen základní pravidla pro vytváření projektů, ale provede celým projektovým cyklem a představí několik úspěšně realizovaných projektů. Publikace zároveň nabízí tipy a návody, jak se v projektových žádostech vyhnout častým chybám a nedorozumění.

Čtenář může najít inspiraci například v projektu Univerzity Karlovy v Praze, který cílil na trénink pro vysokoškolské studenty ve vytváření digitálních edic textů ve středověkých rukopisech. Astronomický ústav AV ČR, který vysílal mladé astronomy za nejmodernějšími dalekohledy do Španělska, či Moravská vysoká škola v Olomouci s jejím originálním přístupem k oborům ekonomie a geoinformatiky představují jen další z několika úspěšných projektů uvedených v publikaci.

Publikaci Spolupráce univerzit napříč Evropou si nyní můžete stáhnout i v elektronické podobě na našem webu v sekci Publikace.

Spolupráce univerzit napříč Evropou
Titulní stránka publikace Spolupráce univerzit napříč Evropou