Na odbornou stáž s Erasmem? Jde to i virtuálně

Erasmus+

Mezinárodní zkušenosti můžete sbírat i z pohodlí domova.

Zahraniční stáže Erasmus+ jsou mezi českými žáky a studenty odborných škol velmi populární. Každý rok jich za poznáním a novými zkušenostmi vyjedou zhruba tři tisíce. V uplynulém roce ale výjezdy zkomplikovala pandemie covid-19 a bylo třeba najít řešení, které by v podobných situacích nabídlo přijatelnou náhradu. Zkušenosti s distanční výukou ukázaly, že školy jsou sice schopné se rychle adaptovat na nečekané události, ale že digitální gramotnost a využívání informačních technologií je třeba nadále rozvíjet. Evropská komise v souladu s vývojem v oblasti digitalizace a výše uvedenými potřebami tak nyní v rámci programu Erasmus+ umožňuje realizovat takzvané kombinované mobility – fyzické výjezdy do zahraničí spojené s virtuálními aktivitami.

VET virtuálně

Jak to funguje?

Škola, která je do programu Erasmus+ zapojena, může doplnit odborné stáže v zahraničí virtuálními aktivitami, které společně s výjezdem vytvoří logický celek a přispějí k dalšímu rozvoji dovedností žáků. Během virtuální aktivity se žáci mohou věnovat odborné teorii k praktickému úkolu, který bude předmětem zahraničního pobytu, nebo na rozvoj klíčových kompetencí. Mohou třeba zpracovávat návrhy webových stránek, tvořit propagační materiály, modelovat v grafickém softwaru nebo pracovat s 3D tiskárnou. Virtuální aktivity je možné připravit pro všechny obory, i když se přímo nezabývají digitálními technologiemi. Důležité je, aby účelně doplňovaly fyzický výjezd a byly pro účastníky stáží přínosné. Do přípravy je proto vhodné zapojit kromě vyučujících a zástupců partnerské organizace také samotné žáky.

Příklad dobré praxe

S realizací kombinovaných mobilit mají zkušenosti například na Střední průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné škole v Pardubicích, která program stáží zaměřuje na tvorbu grafických návrhů log a tiskovin korporátní identity včetně tvorby firemních webových stránek.

„Od začátku července jsme realizovali virtuální část kombinované mobility ErasmusPRO s pěti absolventy naší školy. Spolupracovali jsme s firmami ve skotském Glasgow a běželo to podle našich představ. Účastníci měli s pracovníkem firmy online schůzky několikrát týdně nebo dokonce po menších částech třikrát denně,“ říká Jana Reslová, která na škole stáže Erasmus+ koordinuje.

„Kombinovaná forma stáže pro nás byla řešením, jak v současné situaci zkomplikované brexitem a pandemií dlouhodobou stáž vůbec uskutečnit,“ dodává Reslová. „I v budoucnu budeme preferovat fyzickou stáž ve firmě, přesto po těchto zkušenostech můžeme virtuální aktivitu před odletem do zahraničí doporučit. Pro střední školy našeho typu by bylo nejvhodnější organizovat tříměsíční stáže kombinovanou formou, a to jeden měsíc virtuálně a dva měsíce fyzicky.“

Výhody virtuálních aktivit

Výhody virtuálních aktivit jsou zřejmé – finanční úspora se nabízí jako první. Ušetří se za dopravu, za ubytování i za stravu. Ale nejde jen o šetření. Jednotlivé činnosti lze také realizovat s mnohem větším počtem účastníků, než by bylo možné ve fyzické podobě. Celý projekt také bude mnohem flexibilnější z hlediska času i místa konání. Virtuální aktivita rovněž otevírá dosud málo prozkoumané možnosti spolupráce napříč kontinenty. Navíc je šetrnější k životnímu prostředí, zejména díky tomu, že výrazně snižuje uhlíkovou stopu mezinárodní spolupráce. V turbulentních časech je dobré vědět, že žáci mohou nadále sdílet svoje znalosti, vyměňovat si zkušenosti a poznávat se navzájem.

Od roku 2021 zařadila Evropská komise do pracovních plánů programu Erasmus+ novou síť odborníků, tzv. Národní VET TEAM. Hlavním úkolem týmu je přispívat k propagaci a využívání evropských nástrojů a zásad pro podporu kvality odborného vzdělávání. Členové týmu poskytují podporu žadatelům o grant a realizátorům projektů financovaných z evropského vzdělávacího programu Erasmus+. Činnost českého Národního VET týmu koordinuje Dům zahraniční spolupráce (DZS).

Virtuální aktivity