Jean Monnet v novém: Školení učitelů a Sítě pro školy 

Erasmus+ CZELO

Akce Jean Monnet se zaměřují na podporu šíření znalostí o evropské integraci a EU.

Akce programu Jean Monnet nabízejí příležitosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání a nově také v dalších oblastech vzdělávání a odborné přípravy. V novém programovém období Erasmus+ (2021–2027) jsou podporovány tyto aktivity:

Oblast vysokoškolského vzdělávání

  1. Moduly
  2. Katedry Jean Monnet
  3. Centra excelence Jean Monnet 

Jiné oblasti vzdělávání a odborné přípravy

  1. Školení učitelů
  2. Sítě Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy 

Bližší informace se dočtete v Příručce a v zápise z oficiálního představení programu. Návrhy projektů je možné podávat do 2. června 2021 prostřednictvím portálu Funding and Tenders (akce má na starost EACEA, Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu).