Jak si stojí EU v digitalizaci ve vzdělávání?

CZELO

Přečtěte si, co přinesla konference ke střednědobému hodnocení Akčního plánu digitálního vzdělávání.

V pondělí 29. dubna uspořádala Evropská komise celodenní konferenci, která se zaměřila na dosavadní úspěchy Akčního plánu digitálního vzdělávání 2021 – 2027 (The Digital Education Action Plan in review). Dopolední část konference byla přístupná široké veřejnosti prostřednictvím online přenosu, odpolední část pak byla určena pouze pro specificky pozvané účastníky, kteří diskutovali nad konkrétními tématy (dopad umělé inteligence na vzdělávání, digitální well-being a genderová rovnost v oblasti informatiky a IKT) a nad budoucností rozvoje digitalizace ve vzdělávání.  

V úvodu konference Antoaneta Angelova-Krastová jménem generálního ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (GŘ EAC) shrnula dosavadní úspěchy Akčního plánu, jehož implementace je aktuálně zhruba v polovině. V návaznosti na tzv. Strukturovaný dialog se členskými státy Rada EU v loňském roce přijala dvě doporučení, která se soustředí na podporu vytvoření správných podmínek pro digitální vzdělávání a na rozvoj digitálních dovedností (základních i pokročilých) pro všechny občany EU od mateřských škol až po celoživotní vzdělávání dospělých. Pro učitele základních a středních škol Evropská komise v roce 2022 vydala dvě příručky, které se věnují etickému využívání umělé inteligence ve výuce a tématu dezinformací a mediální gramotnosti. Učitelé škol mohou také využít nástroj SELFIE a SELFIE for Teachers ke zhodnocení svých digitálních dovedností (a situace ve škole jako takové).  

Jedním z úspěchů Akčního plánu je také založení Evropského centra digitálního vzdělávání, a především jeho Komunity praxe (European Digital Education Hub Community of Practice). Do komunity praxe se od jejího otevření registrovalo již více než 4 tisíce expertů a zájemců o digitální vzdělávání ze všech oblastí (univerzity, školy, zřizovatelé škol, tvůrci politik, soukromé firmy a podniky a mnozí další). Činnosti komunity a témata jejích akcí jsou spoluvytvářena jejími členy, což zajišťuje, že realizované aktivity jsou relevantní a řeší aktuální výzvy týkající se digitalizace ve vzdělávání. Komunita nabízí velké množství akcí, webinářů, příležitostí k diskuzím či mentoring a tzv. online kliniky. V neposlední řadě její členové také mezi sebou aktivně sdílí relevantní novinky, publikace, akce, příklady dobré praxe a inovativní metody.  

V další části konference studenti, učitelé a další experti představili své konkrétní zapojení do aktivit, které jsou realizovány v rámci Akčního plánu. Učitelé z Portugalska a Irska ukázali, jak využili výše zmíněné příručky, studenti z Finska a Bulharska představili svou zkušenost s iniciativami Digital Opportunity Traineeships a Girls Go Circular. Představena byla také výše zmíněná Komunita praxe, nebo iniciativa ESTEAM Fest.  

Střednědobé hodnocení Akčního plánu bude pokračovat celý letošní rok prostřednictvím konzultací s členskými státy, relevantními stakeholdery a specifickými cílovými skupinami (učitelé, studenti, místní a lokální autority, rodiče, sociální partneři, zástupci průmyslu a další). Prostor vyjádřit se budou mít také členové Komunity praxe Centra digitálního vzdělávání. Cílem konzultací je zhodnotit příležitosti, ale také identifikovat hlavní výzvy a problémy, na které by se EU měla v další implementaci Akčního plánu zaměřit.  

Závěr dopolední části konference byl vyhrazen představení vítězných týmu posledního ročníku soutěže Digital Education Hackathon a slavnostnímu předávání ocenění. Z více než 200 přihlášených týmů vybrala porota 11 finalistů a následně 4 vítěze, kteří své projekty představili formou krátkých “pitch sessions”. Letošní ročník soutěže proběhne v listopadu.   

Více informací včetně záznamu konference najdete na portálu Evropského prostoru vzdělávání