Komise vydala příručku na téma dezinformací a digitální gramotnosti

CZELO

Příručka nabízí učitelům ZŠ a SŠ praktické tipy a aktivity pro výuku o dezinformacích a rozvoj digitální gramotnosti.

Tento týden Evropská komise vydala Příručku pro učitele a vzdělavatele na téma řešení dezinformací a podpora digitální gramotnosti ve vzdělávání a odborné přípravě (Guidelines for Teachers and Educators on Tackling Disinformation and Promoting Digital Literacy Through Education and Training). Příručka vznikla jako jedna z hlavních iniciativ Akčního plánu digitálního vzdělávání (2021-2027) a je určena pro všechny učitele základních a středních škol, bez ohledu na míru jejich zkušeností s tímto tématem a s digitalizací ve vzdělávání obecně.  

Hlavním cílem Příručky je pomoci zvyšování digitální gramotnosti žáků napříč různými předměty a poskytnutí praktických informací a tipů, jak přistupovat k výuce o dezinformacích. Specificky se pak zaměřuje na rozvoj kritického myšlení, porozumění různým typům a úrovním dezinformací či identifikaci tzv. „deep fakes“ (realistická úprava tváří osob na videích, které poté sdělují informace, jež ve skutečnosti nejsou pravdivé). V Příručce nechybí ani části věnující se zodpovědnému využívání digitálních technologií a hodnocení kompetencí studentů v oblasti digitální gramotnosti.  

Příručka je rozdělena do 8 částí. Po úvodních kapitolách následuje vysvětlení a definice klíčových pojmů a sekce věnující se prostředí ve třídách a podpoře výuky o tématu dezinformací a digitální gramotnosti ve školách. Poslední tři části se zaměřují na digitální gramotnost, dezinformace a hodnocení studentů v těchto oblastech. Příručka se soustředí především na praktické využití ve školách, nabízí například 12 konkrétních plánů aktivit ve třech tematických oblastech (úvod do problematiky, digitální gramotnost, dezinformace) či praktické tipy pro učitele i studenty z oblasti digitální pedagogiky (např. jak zapojit všechny studenty či rodiče, ověřování informací a podobně).   

Více informací se dozvíte na webu Evropského vzdělávacího prostoru, v infografice, informačním letáku a v Příručce samotné. V tuto chvíli zatím není Příručka dostupná v českém jazyce, na jejím překladu se však pracuje. 

Souvislosti a vznik Příručky 

Z dat OECD vyplývá, že jen zhruba polovina 15letých žáků se ve škole učí, jak rozpoznat, jestli je konkrétní informace subjektivní či zaujatá. Zároveň ze studie ICILS (International Computer and Information Literacy Study) vychází najevo, že jedna třetina žáků 8. tříd nedosahuje základní úrovně digitálních dovedností.  

Publikovaná Příručka v rámci Akčního plánu digitálního vzdělávání (2021–2027) reaguje na potřeby spojené s digitálními kompetencemi žáků a tím pomáhá naplňovat cíle Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. Příručka vychází také z dalších strategických dokumentů na evropské úrovni, jako je například Akční plán pro boj s dezinformacemi, Evropský akční plán pro demokracii nebo aktualizovaná Evropská strategie pro lepší internet pro děti (BIK+).  

Příručka je výsledkem práce pracovní skupiny zahrnující zástupce různých oblastí, jako například učitelé, technologické firmy, občanská společnost, žurnalisté a další experti. Příručka je doprovázena také závěrečnou zprávou, která obsahuje hlavní závěry a doporučení této pracovní skupiny k danému tématu, včetně relevantních klíčových iniciativ na evropské i národních úrovních.