Jak se žije krajanům v Srbsku? Vyšel pátý díl projektu Češi ve světě, příběhy

Olga Vlachová, Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí

Vyšlo 5. číslo projektu Češi ve světě, příběhy, v němž naleznete autentická vyprávění našich krajanů žijících v Srbsku.

Příběhy sesbíral, přepsal a upravil Stanislav Havel, snažil se při tom zachovat zvláštnosti jazyka tamních Čechů.

Projekt začal v roce 2013/14 v Jižní Americe se záměrem uchovat příběhy nejstarších krajanů, v roce 2016 pokračoval v USA, v roce 2017 se přesunul do Austrálie a v roce 2018 mapoval osudy Čechů v Chorvatsku. Autory jednotlivých čísel jsou učitelé vyslaní ke krajanům v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí.

Slavnost svatého Urbana. Jaroslav Bodnár s kytarou, Bela Crkva, 2020
Krajané v Srbsku: slavnost svatého Urbana. Jaroslav Bodnár s kytarou, Bela Crkva, 2020

Projekt poskytuje obraz života Čechů, kteří opustili rodná místa a daleko za hranicemi České republiky si uchovávají český jazyk a kulturu. Oni a jejich potomci dodržují české zvyky a tradice, učí se česky, spolupracují s českými školami a dalšími institucemi, jezdí do České republiky na školení, výlety a tábory, zajímají se o novinky našeho politického a kulturního života. Stručně řečeno – udržují spojení s původní vlastí.  

Stáhněte si páté číslo publikace Češi ve světě 5 - Srbsko 

Češi ve světě Srbsko_minititulka
Titulní strana publikace

Přečtěte si všechna dosud vydaná čísla seriálu: