Zástupci Programu podpory českého kulturního dědictví se setkali se studenty češtiny

Zpráva z online setkání se studenty oboru "čeština jako cizí jazyk", kteří v se v budoucnu mohou stát lektory češtiny v zahraničí.

V rámci každoročních prezentací pro české veřejné vysoké školy se dne 5. 11. online setkali studenti oboru čeština jako cizího jazyk Filozofické fakulty Univerzity Karlovy s týmem Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, k jehož stěžejním aktivitám patří vysílání učitelů a lektorů češtiny do zahraničních destinací.

Setkání se studenty FF UK
Setkání se studenty FF UK proběhlo tentokrát samozřejmě online

V tomto akademickém roce v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí působí po celém světě u našich krajanských komunit 15 učitelů a na univerzitách a lyceích pracuje 35 lektorů češtiny. Protože studenti oboru čeština jako cizí jazyk by se v budoucnu vyslanými lektory a učiteli stát mohli, bylo hlavním cílem setkání probudit v nich zájem o tyto profese. Podle počtu otázek zúčastněných studentů, které směřovaly na detaily programu, se to podařilo. Prezentace se tentokrát zúčastnilo 20 studentů a studentek a jejich pedagog.

Setkání se studenty se konají každý rok na různých vysokých školách v ČR, v minulém roce to kromě Univerzity Karlovy bylo také na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Hradec Králové.