Inkluzivnější, ekologičtější a uživatelsky vstřícnější ERASMUS+

Erasmus+ CZELO

Takový je nový program ERASMUS+ na období 2021-2027, který již definitivně schválil Evropský parlament.

Program poskytne více zdrojů na podporu inkluze lidí se zdravotním postižením, žijících v chudobě, na odlehlých místech či s přistěhovaleckým původem. 
 
Dalšími novinkami programu jsou jednodušší administrativa spojená s podáváním žádostí, „partnerství malého rozsahu“ pro zapojení menších organizací (např. sdružení mládeže a sportovní kluby), snahy o snížení vlastní environmentální stopy, inovativní modely vzdělávání jako jsou iniciativy DiscoverEU, Evropské univerzity či centra excelence odborného vzdělávání apod.

Více informací naleznete v tiskové zprávě EP.