Infodny k centralizovaným aktivitám Erasmus+ přilákaly téměř 120 účastníků

Erasmus+ CZELO

Infodny věnované centralizovaným aktivitám Erasmu+ se konaly 10. a 11. listopadu 2022 v Budapešti.

Společné informační dny spolupořádala kancelář Domu zahraniční spolupráce CZELO s národními agenturami z Rakouska (OeAD), Maďarska (TPF) a Slovenska (SAAIC). Akce se konala prezenčně v Budapešti, kam se sjelo téměř 120 účastníků, z toho 22 zástupců 13 českých univerzit.  

Infodny zahájila Laura Sinóros-Szabó z maďarského ministerstva inovací a technologie. Ta účastníky seznámila s maďarským vysokoškolským systémem a poukázala na nové národní reformy a pokroky v mezinárodní spolupráci v posledních letech. Poté vystoupil Adrian Veale z Evropské komise (GŘ EAC), který se zaměřil na mezinárodní dimenzi programu Erasmus+ a spolupráci s partnerskými zeměmi. Následovaly prezentace spoluorganizujících národních agentur o aktivitách Erasmus Mundus, Jean Monnet a Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Následně prezentovali zástupci národních kanceláří ze tří partnerských zemí – Jordánska, Arménie a Uzbekistánu. Představili nejen vysokoškolské systémy v daných zemích a regionech a jejich zapojení do různých centralizovaných aktivit Erasmus+, ale i národní priority v oblasti vzdělávání. 

Páteční program začal prezentací o aliancích Evropských univerzit, Virtuálních výměnách Erasmus+ a Aliancích pro inovace. Poté se účastníci rozdělili do menších skupin a podle svého zájmu si mohli vybrat dva workshopy na téma Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání, Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus, Společného magisterského studia Erasmus Mundus nebo aktivit Jean Monnet. Během workshopů se dozvěděli nejen tipy, jak vyplňovat a podávat úspěšné žádosti o grant, ale byli obeznámeni také s problémy a výzvami spojenými s návrhem projektu, hledáním partnerů a implementací projektu. To jim přiblížili kolegové, kteří uspěli se svými projekty v minulých výzvách.  

Cílem infodnů bylo sdílet zkušenosti a projektové návrhy, diskutovat o výzvách a také propojit návštěvníky během neformálních částí programu, kdy měli příležitost navazovat mezi sebou spolupráci, např. na market place nebo při společné večeři. Akce měla zejména poskytnout podporu a povzbuzení potenciálním žadatelům v rámci nové výzvy Erasmus+ skrze podrobné, prakticky zaměřené prezentace a diskuze. 

Více informací o jednotlivých vstupech se dozvíte na webu akce, kde v nejbližších dnech najdete všechny PowerPoint prezentace. 

CE Joint Infodays 2022 Workshop

CE Joint Infodays 2022