Externí pracovní skupiny jednaly o připravovaných metodikách nového programu Erasmus+

Zástupci DZS a organizace odborného, školního a neformálního vzdělávání mládeže diskutovali o minimalizaci bariér nového Erasmu+.

Externí pracovní skupina si klade za cíl vypracovat jasnou a přehlednou metodiku postupů pro realizátory projektů v novém programovém období Erasmus+ (2021-2027). Příručka, na které zástupci Domu zahraniční spolupráce (DZS) již od loňského roku spolupracují se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), uživatelům poskytne srozumitelný návod, jak pravidla programů aplikovat v České republice v rámci domácí legislativy.

Externí pracovní skupina VET
Online schůzka pracovní skupiny odborného vzdělávání a přípravy

Lenka Henebergová, vedoucí sekce školního, odborného vzdělávání a mládeže, na schůzce s organizacemi působících v odborném vzdělávání představila dvě připravované metodiky k minimalizaci administrativních, legislativních a dalších bariér v novém programovém období Erasmu+. Jednodušší administrativa projektů pro koordinátory projektů představuje jednu z priorit nového Erasmu+. „Vedle dalších novinek, jako je zapojení většího spektra organizací a rozšíření možnosti účasti v programu pro účastníky s omezenými příležitostmi, představuje právě jednodušší administrace projektů důležitou prioritu nového Erasmu+. Na těchto pracovních skupinách získáváme důležité podněty od zástupců organizací působících v odborném vzdělávání a přípravě,“ vysvětlila Lenka Henebergová.

Online schůzka pracovní skupiny školního vzdělávání 
Online schůzka pracovní skupiny školního vzdělávání 

Tento týden pak proběhly také schůzky pracovních skupin pro oblasti školního vzdělávání a neformálního vzdělávání mládeže.

Pracovní skupina pro školní vzdělávání diskutovala vedle tématu podpory mezinárodních aktivit škol v novém programovém období a zpřístupnění informací o nových prioritách a aktivitách co nejširšímu spektru škol také o mobilitě žáků. Ta sebou nese otázky k řešení ohledně uznávání studia či zajištění bezpečnosti s ohledem na věk žáků. Účastnici skupiny, zástupci DZS a externí odborníci, se shodli na důležitosti podpory ze strany zřizovatelů škol a také na potřebě jasných instrukcí k administraci mezinárodních projektů. Právě to by měly zlepšit nově připravované metodiky DZS.

Pracovní skupina neformálního vzdělávání mládeže se zase zabývala otázkou praxe se šířením informací a zapojením mladých lidí do evropských příležitostí. Rozmanitou diskuzi vyvolala postupná digitalizace a nabídka online aktivit. Zdá se, že je stále náročnější motivovat školy pro aktivity mimo rámec vzdělávacího plánu, ale není to nemožné. Podle zástupců skupiny je klíčové nejen vhodné načasování aktivit a provázanost s předměty ve škole, ale především oslovení mladých lidí s tématy, která je zajímají, odráží jejich potřeby a motivace.
Jednotný a systémový přístup, který propojí školy, neziskové a humanitární organizace, či zástupce měst v koordinaci solidárních dobrovolnických aktivit, může mít silný společenský dopad, a podpořit tak například mladé lidi s omezenými příležitostmi formou doučování přímo v jejich bydlišti. Nově připravované metodiky z dílny DZS si slibují ulehčit koordinátorům projektů při administraci těchto projektů, a tím nabídnout více příležitostí pro všechny skupiny mladých lidí.

V březnu k připravovaným metodikám proběhne další schůzka se zástupci MŠMT.