Evropská mládež spolu - akce na místní úrovni - Výzva 2021

Erasmus+ CZELO

EACEA a GŘ EAC společně představily nové možnosti financování v rámci European Youth Together–Grassroots Action programu ERASMUS+.

Tato centralizovaná aktivita cílí na všechny organizace mládeže na místní úrovni, které chtějí navázat přeshraniční partnerství. Jejich cílem by mělo být přidat evropský rozměr do jejich činností a propojit tyto aktivity s politikami EU v oblasti mládeže, zejména pak se strategií EU pro mládež 2019-2027.

Tyto sítě mohou organizovat spolupráci, výměny, podporovat školení a umožní samotným mladým lidem uskutečňovat společné projekty prostřednictvím fyzických nebo online aktivit.

V případě zájmu si přečtěte zápis z tohoto semináře se základními informacemi o politickém kontextu této přímo řízené aktivity, jejích cílech, podmínkách účasti a k dispozici je i záznam prezentace EK s některými příklady dobré praxe a detailním popisem jednotlivých kroků při podávání návrhů na portálu F&T. Žádosti lze podávat do 24. června 2021.

Pro více podrobností nahlédněte také do Příručky s. 260 a vaše dotazy neváhejte konzultovat přímo se zástupci agentury EACEA