Eurydice přináší překlad hlavních zjištění studie věnované výuce informatiky

Eurydice

Kdy se evropští žáci začínají ve škole zabývat informatikou? Na co se výuka zaměřuje, kdo daný předmět vyučuje a jak oblast digitálního vzdělávání ovlivnila kovidová krize?

Odpovědi na tyto otázky jsou vám nyní k dispozici také v češtině v překladu hlavních zjištění studie Eurydice Informatics education at school in Europe.

Obrázek studie Výuka informatiky ve školách v Evropě (Hlavní zjištění)