Výuka informatiky ve školách v Evropě (Hlavní zjištění)

08. 09. 2023

Český překlad hlavních zjištění studie Informatics education at school in Europe, věnované vzdělávání v oblasti informatiky na základních a středních školách.

Kdy se evropští žáci začínají ve škole zabývat informatikou? Na co se výuka zaměřuje, kdo daný předmět vyučuje a jak oblast digitálního vzdělávání ovlivnila kovidová krize?

Právě těmito tématy se zabývá studie Informatics education at school in Europe.