Informatics education at school in Europe

27. 09. 2022

Kdy se evropští žáci začínají ve škole zabývat informatikou? Na co se výuka zaměřuje, kdo daný předmět vyučuje a jak oblast digitálního vzdělávání ovlivnila kovidová krize?
Právě těmito tématy se zabývá studie Eurydice Informatics education at school in Europe.

 

Informatika je ve školním vzdělávání stále relativně novou disciplínou a název a zaměření souvisejících školních předmětů se v evropských zemích liší. Krize COVID-19 nicméně byla zlomovým bodem pro digitální vzdělávání v celé Evropě.

Tato srovnávací analýza poskytuje nové pohledy na vzdělávání v oblasti informatiky na základních a středních školách. Řeší přístupy jednotlivých evropských vzdělávacích systémů ke vzdělávacímu obsahu a očekávaným výstupům, zabývá se kvalifikací učitelů, možnostmi školení a dalšími podpůrnými opatřeními.

Zpráva vychází z údajů z legislativy a dalších oficiálních dokumentů, které shromáždila síť Eurydice (tj. 27 členských států EU plus Albánie, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Norsko, Srbsko a Turecko).

 

Shrnutí hlavních zjištění je vám k dispozici také v češtině.