Cíl sítě

Úkolem evropské informační sítě Eurydice je poskytovat informace o vzdělávacích systémech a vzdělávací politice v celé Evropě, a napomáhat tak politickému rozhodování a usnadňovat mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání.

Fungování sítě

Fungování sítě Eurydice je založeno na vzájemné spolupráci. Evropské oddělení koordinuje činnost, koncipuje a rozesílá většinu publikací a navrhuje a spravuje ústřední webové stránky. Národní oddělení shromažďují údaje, podílejí se na jejich vyhodnocování a zajišťují, aby se informační výstupy dostaly k cílovým skupinám v dané zemi.

Eurydice také spolupracuje s Eurostatem, Cedefopem, Evropskou nadací odborného vzdělávání, Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdělávání a Centrem pro výzkum celoživotního učení. Eurydice rovněž podporuje spolupráci Evropské komise s mezinárodními organizacemi, jako jsou OECD, Rada Evropy či UNESCO.

Zapojené země

 • Česká republika
 • Evropská unie
 • Albánie
 • Bosna a Hercegovina
 • Severní Makedonie
 • Černá Hora
 • Island
 • Lichtenštejnsko
 • Norsko
 • Srbsko

Komu je síť určena

Výstupy sítě slouží tvůrcům vzdělávací politiky. Dalšími cílovými skupinami jsou:

 • Odborníci ve vzdělávání

 • Učitelé a zaměstnanci škol

 • Žáci a studenti

Kontaktujte nás

Užitečné odkazy