Cíl sítě

Úkolem evropské informační sítě Eurydice je již více než 40 let poskytovat informace o vzdělávacích systémech a vzdělávací politice napříč Evropou, napomáhat tak politickému rozhodování a usnadňovat mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání.

Fungování sítě

Síť Eurydice funguje na základě vzájemné spolupráce evropského a národních oddělení. Evropské oddělení koordinuje činnost sítě a shromažďuje a následně vyhodnocuje údaje z jednotlivých zemí. Výstupy v podobě tematických studií a dalších srovnávacích materiálů zveřejňuje na svých webových stránkách. Zároveň také spravuje evropskou databázi popisů národních vzdělávacích systémů. Národní oddělení aktualizují popisy svých vzdělávacích systémů v této databázi, poskytují údaje pro tematické studie, podílejí se na kontrole informačních výstupů a zajišťují, aby se dostaly k cílovým skupinám v dané zemi.

Všechny studie Eurydice, včetně pravidelně aktualizovaných srovnávacích materiálů, jsou k dispozici v rubrice Mezinárodní studie, která umožňuje snadné vyhledávání podle témat nebo roku vydání.

Bližší informace týkající se výstupů sítě Eurydice najdete v záložkách Studie EurydiceDatabáze National Education SystemsPřekladyŠkolství v ČR a Připravujeme

Aktuality Eurydice můžete sledovat na webu evropského oddělení.

Zapojené země

 • Česká republika
 • Evropská unie
 • Albánie
 • Bosna a Hercegovina
 • Severní Makedonie
 • Černá Hora
 • Island
 • Lichtenštejnsko
 • Norsko
 • Srbsko

Komu je síť určena

Výstupy sítě slouží především tvůrcům vzdělávací politiky. Dalšími cílovými skupinami jsou:

 • Odborníci ve vzdělávání

 • Učitelé a zaměstnanci škol

 • Žáci a studenti