Erasmus+ pro všechny. Proč je inkluze v mezinárodním vzdělávání důležitá?

Tematický monitoring za účasti zástupců Domu zahraniční spolupráce a organizací proběhl na téma inkluze.

Diskusní fórum proběhlo v úterý 27. října ze zřejmých důvodů online. Téma představovalo inkluzi v mezinárodní spolupráci ve vzdělávání. Cílem monitoringu bylo získat podněty pro nově vznikající strategii pro inkluzi a diverzitu a navázat spolupráci v této oblasti.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) zorganizoval celkem 5 diskuzních setkání se stejným tematickým zaměřením ale pro různé cílové skupiny: školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých a mládež.

Tematický monitoring
Diskutující se sešli online

Zástupci DZS, neziskových organizací (např. Brno for You nebo Romea) regionálních konzultantů (např. z Jihomoravského kraje), univerzit ale i těch, kterých se inkluze přímo dotýká, diskutovali primárně nad těmito otázkami:

  • Jaké jsou potřeby žadatelů/účastníků?
  • Jaké jsou aktuální bariéry? (např. v administrativě, nesrozumitelnosti nebo nedostatku informací)
  • Jak by měla vypadat ideální podpora ze strany DZS?

Účastnící diskuze se vedle inkluze dotkli také tématu diverzity a spolupráce organizací v této oblasti.

Všem zúčastněním děkujeme za inspirující diskuzi a zajímavé podněty!