Dům zahraniční spolupráce zahájil sérii schůzek se zástupci krajských úřadů

V průběhu února a března proběhne 14 schůzek, na kterých zástupcům krajů představíme novinky programu Erasmus+.

Zástupce krajských úřadů pravidelně informujeme o novinkách v oblasti mezinárodního vzdělávání a možnostech, které organizace v jednotlivých regionech mohou využít. Nyní jsme svolali schůzky, abychom našim partnerům v krajích představili hlavní novinky programu Erasmus+, který s rokem 2021 vstoupil do nového programového období.  

Zaměřujeme se zejména na nová pravidla programu a upřesnění legislativy vztahující se k poskytování grantů. Objasňujeme požadavky na školy a organizace při podávání žádostí o grant a v neposlední řadě informujeme o úspěšných žadatelích v jednotlivých krajích. 

V minulém týdnu proběhla schůzka například s Moravskoslezským krajem, na které byl přítomen i náměstek kraje Mgr. Stanislav Folwarzcny.
V minulém týdnu proběhla schůzka například s Moravskoslezským krajem, na které byl přítomen i náměstek kraje Mgr. Stanislav Folwarzcny. 

Na schůzkách se věnujeme také tématu akreditací, které jsou nově určené organizacím v oblasti školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání dospělých a neformálního vzdělávání mládeže, které se chtějí v programovém období 2021-2027 zapojit do mezinárodních projektů mobilit. 

„Na nové akreditace jsme se zaměřili, jelikož řada organizací na konci loňského roku o akreditaci požádala a nyní jsme v období, kdy výsledky žádostí postupně zveřejňujeme. Zástupcům krajů tedy představujeme úspěšné držitele akreditací z jejich regionů a vysvětlujeme, jak se pro ně díky akreditacím bude lišit postup podávání žádostí,“ vysvětlila Lenka Henebregová, vedoucí sekce školního, odborného vzdělávání a mládeže z DZS. 

Podívejte se na aktuální přehled novinek a priorit nového programového období Erasmus+.