Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu propojí české instituce s Evropou

MB, DZS

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) během února otevře Českou styčnou kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO).

Činnost kanceláře bude navazovat na stávající Českou styčnou kancelář pro výzkum, vývoj a inovace, kterou od roku 2005 v Bruselu provozovalo Technologické centrum AVČR. Jak již vyplývá z nového názvu, bude zaměření kanceláře oproti stávajícímu stavu rozšířeno i na oblast vzdělávání.

„Hlavním cílem nové kanceláře bude podpora intenzivní účasti českých institucí ve výzkumných i vzdělávacích programech EU. Kancelář CZELO bude poskytovat svým uživatelům služby informační, konzultační a poradenské povahy a podporovat je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů, konferencí, kongresů a dalších mezinárodních setkání odehrávajících se v Bruselu,“ přiblížila dlouhodobé cíle kanceláře ředitelka DZS Dana Petrova.

CZELO v Bruselu
Na začátku roku zástupci DZS převzali klíče od nového sídla CZELO v Bruselu. Budova se nachází v ulici Rue Montoyer v centru města

Mezi hlavní priority CZELA pro první měsíce činnosti patří především nastavení komunikačních kanálů s klíčovými stakeholdery pro přenos aktuálních informací do a z České republiky a rovněž definování nového portfolia služeb a aktivit kanceláře.

Partnerské instituce budou moci využít pro spolupráci s novou kanceláří také její výhodnou polohu v samém centru belgické metropole a neoficiálního hlavního města Evropské unie. Její budova v ulici Rue Montoyer se nachází v přímé blízkosti dalších evropských institucí.

Představujeme vám nový tým kanceláře CZELO:

  • Mgr. Lenka Procházková, M.A. – vedoucí kanceláře CZELO

Přichází z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kde pracovala jako ředitelka odboru administrace projektů vysokých škol. Věnovala se problematice vědy a výzkumu ve strukturálních fondech v rámci OP VaVpI a následně i Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

  • PhDr. Lenka Tomanová – senior konzultant pro oblast vzdělávání

Působila jako ekonomická diplomatka na velvyslanectví ČR v Malajsii, kde se věnovala podpoře mezinárodního vzdělávání a internacionalizace českého vzdělávání.

  • Mgr. Bára Sobotková – junior konzultant pro oblast vzdělávání

Působila v Delegaci Prahy při EU v Bruselu, která aktivně spolupracuje s orgány EU, se Stálým zastoupením ČR při EU, s Českým centrem v Brusel a dalšími organizacemi. Předtím pracovala jako koordinátorka vnějších vztahů a PR na Masarykově univerzitě.

  • Mgr. Denisa Fančová – senior konzultant pro oblast vědy a výzkumu

Je absolventkou Masarykovy univerzity, studijního programu Mezinárodní teritoriální studia, v předchozím období působila v kanceláři CZELO jako manažerka pro výzkum, vývoj a inovace.

  • Mgr. Lenka Pavličová – junior konzultant pro oblast pro oblast vědy a výzkumu

Je absolventkou Masarykovy univerzity, pracovala v UNESCO – památková péče v Helsinkách, předtím působila také jako koordinátorka mezinárodních dobrovolnických projektů. Hovoří plynně čtyřmi jazyky.