Druhé předsednictví v Radě EU má Česko úspěšně za sebou. Jak jsme se na něm podíleli?

Kristýna Veitová, DZS

Dům zahraniční spolupráce

Rekapitulace předsednických akcí ve vzdělávání a výzkumu, které jsme spolupořádali.

Historicky druhé předsednictví České republiky v Radě Evropské unie skončilo po šesti měsících úderem novoroční půlnoci. Do jeho organizace jsme se zapojili i v Domě zahraniční spolupráce (DZS), konkrétně jsme se podíleli na přípravě dvaceti předsednických akcí. Jaké akce to byly a jak uplynulý půl rok v DZS hodnotíme?

Česká republika do svého druhého předsednictví vstoupila po 13 letech s mottem „Evropa jako úkol,“ které mělo odrážet tíhu zodpovědnosti a povinností spojenou s postavením Česka do čela Evropské unie. Podle ohlasů českých i zahraničních politiků a političek se jej zhostilo na výbornou a přes složitou geopolitickou situaci úspěšně jednotilo členské státy i v nejsložitějších otázkách.

V souvislosti s předsednickými prioritami týkajících se resortu školství se nám povedlo plně pokrýt a projednat všechna témata od školního a vysokoškolského vzdělávání přes oblast mládeže a sportu, a v neposlední řadě i výzkum a inovace. Česká republika také okamžitě po propuknutí války na Ukrajině přidala ke svým předsednickým prioritám právě pomoc Ukrajině, přičemž zprostředkovala i koordinaci členských států EU při integraci ukrajinských žáků do vzdělávacích systémů v celé EU. V této oblasti jsme za způsob zajištění aktivní výměny informací v rámci sedmadvacítky o integraci ukrajinských dětí do jednotlivých vzdělávacích systémů opakovaně dostávali pozitivní zpětnou vazbu jak ze strany členských států EU, tak od Evropské komise. Česká republika se zhostila svých úkolů jako předsednická země skutečně na výtečnou a naplnila všechny své politické ambice," zhodnotil předsednictví na dnešní tiskové konferenci k ukončení předsednictví ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

Záznam tiskové konference MŠMT k českému předsednictví z 11. ledna 2023

Na konferenci vystoupil také ředitel DZS Michal Uhl, který shrnul aktivity naší organizace během předsednictví. „I na základě ohlasů řečníků a účastníků akcí, které naše koordinační oddělení CZ PRES spoluorganizovalo, můžeme naši práci hodnotit pozitivně. Na akcích se setkali významné osobnosti ze světa mezinárodního školství, vědy a výzkumu, debatovali o aktuálním směřování evropských vzdělávacích politik a sdíleli svoje vize. Jsem rád, že jsme se mohli takto zapojit a podpořit agendu českého předsednictví v oblasti vzdělávání a výzkumu,“ řekl Uhl.

Závěrečná tisková konference k předsednictví
Závěrečná tisková konference MŠMT k českému předsednictví. Vlevo Martin Fatura, ředitel odboru Evropské unie MŠMT, vpravo Michal Uhl, ředitel Domu zahraniční spolupráce.

Podrobný výčet těch nejvýznamnějších konferencí a setkání přinášíme níže. Na konci článku najdete úplný seznam akcí, na kterých se v rámci českého předsednictví Dům zahraniční spolupráce podílel.

Konference k synergiím ve financování výzkumu a inovací

Dvoudenní konference Synergie 2022 byla vůbec první předsednickou akcí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Této vlajkové konference českého předsednictví se zúčastnilo na tři sta představitelů a představitelek vládního a výzkumného sektoru, kterým poskytla fórum pro debaty o tématu synergií a efektivním využívání národních a evropských finančních nástrojů k podpoře výzkumu a inovací. Výsledky konference byly prezentovány ve formě Pražské deklarace, které zúčastnění vyjádřili širokou podporu.

Evropská konference mládeže

Evropská konference mládeže byla vrcholnou akcí českého Předsednictví v Radě Evropské unie v oblasti mládeže. Prostřednictvím třídenního programu poskytla více než dvou stům mladých lidí příležitost dialogu s tvůrci politik v oblasti udržitelné zelené Evropy a inkluzivní společnosti. V souladu s tímto zaměřením byla akce zorganizována co nejudržitelněji – umístěna byla v udržitelném centru Cubex, servírovalo se pouze bezmasé jídlo a všem cestujícím do Prahy byly nabídnuty jízdenky na vlak s cílem minimalizovat uhlíkovou stopu.

Mladí lidé z celé Evropy zde společně mohli vyjádřit svou představu o budoucnosti a zároveň pracovat na řadě kreativních úkolů, například jak by podle nich mohlo vypadat udržitelné město v roce 2050 nebo jak by využili detektor korupce. 

Neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost EU ve výzkumu

Neformální zasedání COMPET bylo díky účasti čelních představitelů Evropské komise a evropských ministerstev pro MŠMT nejvýznamnější výzkumnou událostí předsednictví. Tematicky akce navázala na konferenci Synergie 2022. Ministři a ministryně zde také diskutovali o dopadech ruské vojenské agrese vůči Ukrajině na evropskou politiku výzkumu a inovací a o opatřeních přijatých za účelem pomoci ukrajinským akademickým a výzkumným pracovníkům.

Mezinárodní konference k výzkumným infrastrukturám

Mezinárodní konference k výzkumným infrastrukturám ICRI 2022 byla za účasti pěti stovek nejvlivnějších osobností vědy a výzkumu z celého světa jednou z největších předsednických akcí. Akce, která se konala v jihomoravské metropoli, vůbec poprvé ve své historii nabídla pestrý pětidenní program i pro širokou veřejnost, který lidem umožnil osobně potkat přední světové odborníky a dozvědět se, v netradičně neformálním prostředí, více o jejich práci. Nejdůležitějším výstupem ICRI 2022 bylo přijetí Brněnské deklarace o výzkumných infrastrukturách, jejichž celospolečenský význam v Brně vyzdvihla Evropská komise, členské státy i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

Flagship konference v oblasti vzdělávání CZEDUCON  

Největší česká konference pro sdílení dobré praxe v oblasti internacionalizace vysokých škol CZEDUCON se během českého předsednictví dostala na evropskou úroveň. Během dvou dnů se na pódiu a v přednáškových sálech v pražském O2 Universu vystřídalo přes padesát evropských odborníků z oblasti mezinárodního vysokoškolského vzdělávání a klíčových činitelů, jako je například soudkyně Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku Kateřina Šimáčková. Mezi probíraná témata patřila aliance evropských univerzit, digitalizace vzdělávání a virtuální studijní výměny, či společné vzdělávací programy. Konference CZEDUCON se tak stala důležitou platformou pro více než 500 zúčastněných, kteří formují evropský vzdělávací prostor a rozhodují o jeho budoucí podobě.

Kompletní seznam předsednických akcí (spolu)organizovaných Domem zahraniční spolupráce

 • Konference k synergiím ve financování výzkumu a inovací (7. – 8. 7. 2022)
 • EU konference mládeže (11. – 13. 7. 2022)
 • Jednání vrchních ředitelů odpovědných za vzdělávání a odbornou přípravu (HLG) (18. – 19. 7. 2022)
 • Neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost EU ve výzkumu (21. – 22. 7. 2022)
 • Attaché trip pro účastníky výjezdního zasedání RWG (9. – 12. 9. 2022)
 • Výjezdní zasedání Výboru pro Evropský výzkumný prostor a inovace (ERAC) (12.  – 14. 9. 2022)
 • Výjezdní zasedání Pracovní skupiny Rady EU pro výzkum (RWG) (12.  – 14. 9. 2022)
 • Jednání vrchních ředitelů za oblast mládeže (DG Youth) (19. – 20. 9. 2022)
 • Setkání ředitelů národních agentur programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity (26. – 28. 9. 2022)
 • RAY Network Meeting (28. – 30. 9. 2022)
 • Jednání vrchních ředitelů odpovědných za oblast odborného vzdělávání a přípravy (DG VET) (10. – 11. 10. 2022)
 • Výjezdní zasedání Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) (18. – 19. 10. 2022)
 • Mezinárodní konference k výzkumným infrastrukturám (ICRI) (19. – 21. 10. 2022)
 • Jednání Bologna Follow Up Group (7. – 8. 11. 2022)
 • Flagship konference v oblasti vzdělávání CZEDUCON (21. – 22. 11. 2022)
 • Jednání vrchních ředitelů odpovědných za oblast vysokoškolského vzdělávání (DG HE) (23. – 24. 11. 2022)
 • Závěrečná konference k Evropskému roku mládeže (6. 12. 2022)
 • Jednání vrchních ředitelů za oblast školního vzdělávání (DG Schools) (8. – 9. 12. 2022)
 • Attaché trip pro vzdělávání Rady EU (12. – 13. 12. 2022)
 • Setkání zaměstnanců národních agentur programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity (12. – 14. 12. 2022)