V Praze se setkali odborníci na vysokoškolské vzdělávání. Začala konference CZEDUCON

Tisková zpráva

Dům zahraniční spolupráce

Čtvrtý ročník konference CZEDUCON se věnuje tvorbě strategií a politik v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Ministr školství mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš dnes zahájil mezinárodní konferenci CZEDUCON, kterou pořádá Dům zahraniční spolupráce (DZS) společně s MŠMT jako součást aktivit České republiky v oblasti vzdělávání v rámci českého předsednictví v Radě EU. Vrcholní představitelé evropských univerzit se zde setkali se zástupci Evropské komise i odborníky, státními představiteli a experty z oblasti vzdělávání, aby se společně věnovali otázkám tvorby a implementace strategií na poli internacionalizace vysokoškolského vzdělávání v Evropě.

czeducon

„V posledních letech jsme udělali v otázce internacionalizace velký krok dopředu. Aktivity Evropské komise, kterými se snaží podpořit spolupráci mezi univerzitami, vnímám velmi pozitivně. Mám velkou radost ze zapojení českých vysokých škol do aliancí evropských univerzit, v propojování totiž vidím budoucnost vysokoškolského vzdělávání. Proto jsem velmi rád, že u příležitosti českého předsednictví v Radě EU jsme mohli zorganizovat tuto konferenci a vytvořit tím prostor pro setkání a společnou diskuzi o budoucnosti vysokoškolského vzdělávání v Evropě,“ řekl ministr Balaš ve svém úvodním projevu.

Vladimír Balaš

Themis Christophidou, generální ředitelka pro vzdělávání a kulturu Evropské komise ve své řeči zdůraznila význam mezinárodní spolupráce při řešení aktuálních výzev.

„CZEDUCON nabízí výjimečnou příležitost pro setkání a diskuzi o aktuálních výzvách, a já věřím, že jsme dobře vybaveni na to, abychom je zvládli. Pomocí evropských nástrojů pro spolupráci vysokých škol, vedeni společnými hodnotami a sdílenými vizemi, můžeme dovést evropské univerzity k udržitelné a digitální budoucnosti. Stejnému cíli napomůže i rozvoj Aliancí evropských univerzit, Iniciativa evropské studentské karty a Joint European Degree Label.“

Během dvou dnů se na pódiu v pražském O2 Universu vystřídá přes padesát odborníků, kteří se budou věnovat například tématu aliancí evropských univerzit, digitalizaci vzdělávání a virtuálním studijním výměnám, společným vzdělávacím programům nebo synergiím mezi vzděláváním a výzkumem. V úvodním panelu společně vystoupí náměstek ministra Václav Velčovský, Sophia Eriksson Waterschoot z Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komise, rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková a Matteo Vespa, prezident Evropské studentské unie. Dále mezi hlavními řečníky vystoupí také soudkyně Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku Kateřina Šimáčková, jejíž přednáška se bude věnovat významu evropských hodnot v současné společnosti.

„Konference přivedla do Prahy odborníky z oblasti mezinárodního vysokoškolského vzdělávání a činitele s rozhodovací pravomocí z řady evropských států. Tito lidé formují evropský vzdělávací prostor a rozhodují o jeho budoucí podobě. Jejich setkání má proto mezi aktivitami v rámci předsednictví důležité místo a jsem rád, že platformou pro něj se stala právě konference CZEDUCON, kterou DZS každoročně organizuje,“ komentuje význam konference náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Václav Velčovský.

„Letošní ročník konference CZEDUCON je pro nás výjimečný – povýšili jsme ji na evropskou úroveň a zaměřili se na tvorbu strategií a politik v oblasti internacionalizace. Ačkoliv internacionalizace je již téměř samozřejmou součástí rozvoje vysokoškolského vzdělávání, stále máme prostor pro další rozvoj. Jedním z našich cílů, coby české národní agentury pro mezinárodní vzdělávání a výzkum, je posunout vnímání internacionalizace ve vzdělávání na stejnou úroveň jako je tomu ve vědě. Všichni víme, že špičkový výzkum vzniká jedině v mezinárodním kontextu. Stejně by mělo být nahlíženo i na vysokoškolské vzdělávání a mezinárodní spolupráce by měla být jeho neoddělitelnou součástí,“ dodává k organizaci konference Michal Uhl, ředitel Domu zahraniční spolupráce. 

Michal Uhl

Konference bude v Praze probíhat do zítřka. Vybrané části programu je možné sledovat na czeducon.cz i bez předchozí registrace.