Byla spuštěna evropská platforma inclusivemobility.eu

Erasmus+ CZELO

Informuje o inkluzivních a podpůrných službách pro zahraniční studenty

Cílem nové platformy inclusivemobility.eu je shromažďovat na jednom místě informace o inkluzivních opatřeních a podpůrných službách, které zahraničním studentům nabízí vysokoškolské instituce, národní agentury a ministerstva školství z celé Evropy.

K dispozici je rozsáhlá databáze institucí, toolbox s užitečnými nástroji a také možnost sebehodnocení a prozkoumání inkluzivního potenciálu dané instituce. Studenti mohou stránku využít i pro vzájemné sdílení zkušeností.

Platforma byla spuštěna 22. dubna a je součástí projektu EPFIME, který usiluje o zlepšení podmínek pro znevýhodněné studenty  během studia v zahraničí. Projekt je financován z programu Erasmus+ v rámci klíčové aktivity 3: Podpora rozvoje politik a spolupráce.