Budoucnost evropských univerzitních aliancí

Erasmus+ CZELO

Pět pilotních univerzitních aliancí diskutovalo o úspěších a výzvách své dosavadní spolupráce.

Univerzitní síť UNICA, která sdružuje 54 univerzit z 38 evropských hlavních měst, uspořádala webinář se zástupci aliancí Circle U, Una Europa, Aliance 4EU+, CIVIS a Eutopia o průběhu a budoucnosti spolupráce těchto pilotních uskupení.

Jedná se o 5 z celkového počtu 41 sítí univerzit, kterým bylo mezi lety 2019-2020 poskytnuto v rámci dvou výzev European Universities Initiative financování na pilotní fáze jejich projektů v délce 3 let. Součástí Aliance 4EU+ je od roku 2019 také česká Univerzita Karlova.

Zástupci vedení univerzit z Berlína, Bruselu, Bukurešti, Edinburghu, Kodaně a Osla diskutovali o různorodých cestách, kterými se tyto sítě rozhodly ubírat. S odstupem je vidět, že někteří soustředí svoji spolupráci na konkrétní témata výzkumu, jiní na mobilitu studentů; některé aliance směřují k vytvoření jednotného evropského kampusu, jiné se plánují soustředit na vytváření společných programů. Většina z nich ale doufá, že v určitém okamžiku umožní studentům získat titul kombinací studia v několika zemích EU. Někteří si vybrali partnery, kteří jsou si velmi podobní, zatímco jiní se snažili mezi partnery více doplňovat.

Všichni se shodují na tom, že Evropské univerzity mají sílu stát v základu demokratických, odolných a inkluzivních společností prosazujících a ochraňujících klíčové evropské hodnoty, akademické svobody i vědeckou integritu. Mají potenciál nastartovat transformační agendu potřebnou k plnému rozvoji evropského sektoru vysokého školství jako globálního lídra zelené a digitální transformace. Hlavním posláním Evropských univerzit by mělo být a de facto již je sbližování oblastí vzdělávání, výzkumu a inovací.

Jaké jsou nejpozitivnější aspekty těchto sítí? Které strategie a nástroje spolupráce byly úspěšné, zejména v době pandemie? Jaké jsou v současné době hlavní výzvy a jaký druh podpory budou potřebovat Evropské univerzity v budoucnosti? Jak můžeme učinit aliance udržitelnými z hlediska finančních zdrojů? Jak se aliance staví k jejich rozšiřování či formování nových? A existuje měřitelnost úspěchu evropských univerzitních aliancí?

Tento webinář, který UNICA pořádala ve spolupráci s Freie Universität Berlin a Humboldt-Universität zu Berlin, nabízí velmi atraktivní debatu o bezprostředních zkušenostech, které budou určitě přínosem pro ty, kteří o zapojení do stávajících či nově vznikajících aliancích právě uvažují.

Evropská rada zveřejnila na toto téma v květnu tohoto roku své první závěry, které budou podkladem pro doporučení Evropské komise a aktualizovanou výzvu, která byla původně očekávána již v září 2021.