Zvyšování informovanosti o udržitelnosti a podpora změny chování mezi účastníky Erasmus+

Erasmus+

Webinář zaměřený na zvyšování informovanosti o enviromentální udržitelnosti mezi účastníky programu Erasmus+ pořádá Nizozemská kancelář pro vzdělávání a výzkum Neth-ER společně s nizozemskou organizací pro internacionalizaci ve vzdělávání Nuffic a sdružením škol odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých MBO Raad.

Webinář se bude konat 14. října v prostředí MS Teams v anglickém jazyce. Registrace je otevřena do 13. října do 12:00.

Registration opened: Webinar Green & Internationalisation

Na programu jsou tato témata:

  • Nadcházející doporučení Rady o vzdělávání v oblasti enviromentální udržitelnosti
  • Nový evropský rámec pro kompetence v oblasti udržitelnosti
  • Propojení internacionalizace a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
  • Probíhající projekty Erasmus+ zaměřené na tvorbu udržitelnějších osnov v odborném vzdělávání a přípravě

Jako řečníci vystoupí ředitel Neth-ER Jurgen Rienks, Ulrike Pisiotis z Evropské komise (GŘ EAC) či Guia Bianchi ze Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC) a další.