VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH: Seminář pro žadatele o akreditace

Erasmus+

Zveme váš na seminář pro žadatele o akreditace v rámci programu Erasmus+ vzdělávání dospělých.

Předběžný program:

  • Co přináší akreditace
  • Postup při předkládání žádostí
  • Formulář žádosti, registrační systém EK
  • Kritéria pro posuzování žádostí, doporučení hodnotitelů
  • Finanční pravidla projektů
  • Příklady dobré praxe

Seminář proběhne v prostorách Domu zahraniční spolupráce. Nezapomeňte se včas registrovat.