Výroční setkání Evropského sboru solidarity

Srdečně zveme všechny koordinátory a koordinátorky dobrovolnických projektů, bývalé dobrovolníky a dobrovolnice a také realizátory a realizátorky solidárních projektů ke společnému Výročnímu setkání, tzv. Annual Meetingu. 

V reakci na zhoršující se epidemiologickou situaci se letošní setkání uskuteční online.

Pro koordinátory a koordinátorky proběhne setkání v pátek 10.12.2021 od 9:30 do 16:00 hod. Těšit se můžete na seznámení s dalšími zástupci organizací zapojených do dobrovolnických projektů, prostor pro výměnu dobré praxe a hledání řešení problémových situací v rámci koordinování projektů. 

Pro ex- dobrovolníky a dobrovolnice a realizátory a realizátorky solidárních projektů setkání začíná v pátek 10.12.2021 v 18:00. Akce končí v sobotu 11.12.2021 v 16:00. Těšit se můžete na informace o možnostech dalšího zapojení v rámci programu Evropského sboru solidarity a Erasmu+ mládež, společné zamyšlení nad projektovou zkušeností a tím, jak ji dále využít; setkání s dalšími mladými lidmi zapojenými do Evropského sboru solidarity a jejich inspirativní příběhy.

Přihlašování
Přihlásit se můžete do pátku 3.12.2021, a to prostřednictvím online formuláře - pro koordinátory a koordinátorky zde, pro dobrovolníky a realizátory solidárních projektů zde.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Markétu Benešovou na e-mailové adrese marketa.benesova@dzs.cz.

Těšíme se na vás.

Tým Evropského sboru solidarity

výroční setkání sbor 2021