UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: VET Contact seminar in the field of creative arts and crafts

Erasmus+

Pohybujete se v oblasti výuky výtvarných umění a řemesel a zajímá vás prostředí mezinárodních projektů? Zveme Vás na připravovanou mezinárodní akci VET Contact seminar in the field of creative arts and crafts! 

Seminář se uskuteční ve dnech 7.-10.12.2021 v Praze za přítomnosti českých i zahraničních účastníků. Cílem mezinárodního kontaktního semináře je poskytnout účastníkům příležitost sejít se a sdílet své zkušenosti, najít zahraniční partnery pro své budoucí projekty a zlepšit své dovednosti a znalosti při plánování mezinárodního projektu.  

Kontaktní seminář je otevřen široké škále účastníků (ředitelé/ učitelé/ školitelé/ koordinátoři projektů), kteří pracují v institucích odborného vzdělávání a přípravy zaměřených na výuku výtvarných umění a řemesel (např. grafický design, fotografie, vizuální a scénické umění, hudba, řezbářství, restaurování, sklářské obory...). Vítáme nováčky i organizace, které již mají zkušenosti s přípravou a implementací projektů. Celá akce bude probíhat v anglickém jazyce. 

Přihlášku k účasti na akci naleznete zde. Vyplněnou přihlášku podepsanou účastníkem a statutárním zástupcem organizace zasílejte do 24.10.2021 na mail katerina.lisnerova@dzs.cz.  

* Účastnický poplatek není vyžadován. Ubytování, stravu a program hradí DZS, cestu hradí účastník nebo jeho organizace.