Study Visits on Inclusion and Diversity in Czech Organisations Involved in Volunteering

Cílem této mezinárodní akce je zprostředkovat účastníkům návštěvu organizace Slezská diakonie a jejich poboček, které jsou aktivně zapojeny do dobrovolnických projektů v programu Evropský sbor solidarity. Studijní návštěva je příležitostí k setkání organizací, výměně zkušeností, sdílení osvědčených postupů a navazování partnerství pro budoucí projekty.

Přihlásit se mohou koordinátoři dobrovolnických projektů či zástupci organizací plánujících zapojení do programu Evropský sbor solidarity.

Uzávěrka pro přihlašování je 12.08.2024.

Bližší informace k akci naleznete na SALTO stránkách: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/study-visits-on-inclusion-and-diversity-in-czech-organisations-involved-in-volunteering.12453/