Study Visits in Czech Organisations Involved in Volunteering

Cílem této mezinárodní akce je zprostředkovat účastníkům návštěvu tří českých organizací, které jsou aktivně zapojeny do dobrovolnických projektů v programu Evropský sbor solidarity. Studijní návštěva je příležitostí k setkání organizací, výměně zkušeností, sdílení osvědčených postupů a navazování partnerství pro budoucí projekty.

Přihlásit se k účasti (do 29.1.2024) mohou koordinátoři dobrovolnických projektů či zástupci organizací plánujících zapojení v programu.

Bližší informace k akci naleznete na SALTO stránkách: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/study-visits-in-czech-organisations-involved-in-volunteering.11854/