Společný pohled na inkluzi v rámci Evropského prostoru vzdělávání

Erasmus+

Nizozemská kancelář pro vzdělávání a výzkum (Neth-ER), společně s národními studentskými organizacemi (ISO a LSVb) pořádají 24. června webinář Fostering a common understanding of inclusion in the European Education Area. Panelová diskuze se bude týkat inkluzivity studentské mobility v rámci Evropského prostoru vzdělávání.

Cílem tohoto webináře je podpořit společné chápání inkluze se zaměřením na mobilitu studentů a nový program Erasmus+. Na akci vystoupí Janine Costa, předsedkyně výboru pro vzdělávání v rámci portugalského předsednictví v Radě EU a Vicky Reichling, koordinátorka rovnosti z Evropské studentské unie (ESU). Během panelové diskuze budou moct účastníci sdílet zkušenosti se zajištěním inkluzivního přístupu k mobilitě a osvědčené postupy vycházející z potřeb studentů.