ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: Webinář pro zájemce o Krátkodobé projekty mobilit Erasmus+ školní vzdělávání – Výzva 2023

Erasmus+

První info-seminář – předvánoční speciál

Dům zahraniční spolupráce pořádá webinář pro zájemce o Krátkodobé projekty mobilit Erasmus+ školní vzdělávání – Výzva 2023.

Pokud jste mateřská, základní, nebo střední škola poskytující všeobecné vzdělávání (gymnaziální obor), můžete si podat žádost o krátkodobý projekt v rámci projektů mobilit v Klíčové akci 1 (KA1). Tyto projekty jsou vhodné i pro organizace, které mají jen malé nebo žádné zkušenosti s mezinárodní spoluprací. Podrobný seznam oprávněných institucí najdete zde.

S novým programovým obdobím je možné požádat o nový typ krátkodobých projektů, které usnadňují zapojení i méně zkušeným školám. O tento typ projektu lze žádat pomocí zjednodušeného formuláře.

Možností těchto projektů:

  • Výjezdy jsou pro zaměstnance i žáky školy.
  • Žáci se můžou zúčastnit skupinových i individuálních výjezdů – krátkodobých i dlouhodobých.
  • Zaměstnanci školy se nadále můžou zúčastnit kurzů a školení, stínování a výukových pobytů na partnerských školách.
  • Hostující aktivity – vaše škola si v rámci projektu může k sobě pozvat zahraničního odborníka nebo studenta učitelství.

Webinář se bude konat v úterý 20. 12. 2022 od 13:00 do 16:00.

Pro účast na webináři se zaregistrujte na odkazu níže, na uvedené kontaktní údaje vám bude posléze zaslán odkaz k připojení na webinář.

Kontaktní osoba pro tento webinář je Veronika Kubíčková (veronika.kubickova@dzs.cz).