ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: Seminář pro předkládání žádostí Partnerství pro spolupráci (KA210-SCH a KA220-SCH)

Erasmus+

Zveme Vás na informační seminář k předkládání žádostí v programu Erasmus+, Klíčová akce 2 – Partnerství pro spolupráci v sektoru školního vzdělávání - Partnerství malého rozsahu (KA210-SCH) a Kooperativní partnerství (KA220-SCH).

Seminář je určen organizacím působícím v sektoru formálního školního vzdělávání (školám i dalším organizacím navázaným svou činností na sektor školního vzdělávání), které mají zájem o mezinárodní spolupráci s organizacemi v Evropě.

Seminář proběhne v Praze, v prostorách Domu zahraniční spolupráce v následujícím termínu:

  • 8. 2. 2023 od 11:00 do 14:30 hodin

Z důvodu omezené kapacity místnosti bude účast umožněna pouze zaregistrovaným osobám. Registrace bude probíhat na odkazu níže do naplnění kapacity a nejdéle do 5. 2. 2023.

V průběhu semináře se seznámíte se strukturou programu Erasmus+ a jeho prioritami, se dvěma typy Partnerství pro spolupráci a jejich finančními podmínkami a také si projdeme žádost o projekt. Na konci semináře bude prostor pro konzultace.

Těšíme se na setkání.