ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: Online konzultační hodiny pro žadatele o Partnerství pro spolupráci (KA2)

Erasmus+

Zveme Vás na on-line konzultační hodiny k předkládání žádostí ve výzvě 2023 v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 2 - Partnerství pro spolupráci v sektoru školního vzdělávání.

Konzultace jsou určeny organizacím, které plánují podat žádost o projekt s dopadem do oblasti formálního školního vzdělávání (tedy s dopadem na MŠ, ZŠ a SŠ).

Bude možné pokládat dotazy týkající se obou typů projektů, tedy "Kooperativních partnerství" (KA220-SCH) i "Partnerství malého rozsahu" (KA210-SCH).

Konzultace proběhnou v online podobě

  • 20. března 2023, 14-16 hod.

Registrace na konzultace není nutná, připojit se můžete přímo přes odkaz níže. Připojit se můžete kdykoliv v průběhu konzultačních hodin, nepřipojujte se prosím dříve.

Konzultace budou probíhat v prostředí Microsoft Teams. K účasti budete potřebovat počítač s připojením k internetu a sluchátka nebo reproduktory. Po kliknutí na odkaz následujte pokyny na obrazovce.

Těšíme se na online setkání.