Quality Label v programovém období 2021 – 2027 - školení pro organizace

Ve dnech 21. – 22. 7. 2021 pořádáme školení pro zástupce a koordinátory organizací, které se chystají vstoupit do programu Evropský sbor solidarity, jehož vstupenkou je držení tzv. Quality Label (značky kvality).  

Na základě Quality Label Vám bude umožněno žádat o finanční prostředky pro realizování projektů dobrovolnictví, a tudíž hostit nebo vysílat dobrovolníky nejen v rámci Evropské unie.  

Cílem školení je předat Vám ucelené informace o prioritách programu Evropský sbor solidarity a o procesu udělování Quality Label.  

Součástí programu školení jsou informace: 

- o prioritách programu v programovém období 2021 - 2027,  

- o procesu udělování Quality Label, 

- o tvorbě strategie organizace, její propojení s cíli a aktivitami,  

- o tipech jak na kvalitní žádost, a tím umožnění čerpání grantových prostředků,  

- včetně možnosti individuální konzultace se zástupcem Národní agentury (DZS) a Quality Label expertem. 

 

Dvoudenní školení se bude konat online formou v čase 9.00 – 16.00. Přihlásit se můžete do 19.7.2021 do 12:00 prostřednictvím online formuláře.  

 

Pozvánku s odkazem k online školení obdržíte na e-mail den před akcí. V případě dalších dotazů se můžete obrátit na Karolínu Žižkovou na e-mailové adrese karolina.zizkova@dzs.cz nebo na Taťánu Ságlovou na e-mailové adrese tatana.saglova@dzs.cz.  

 

Děkujeme Vám za Váš zájem a těšíme se s Vámi na viděnou 

Tým Evropského sboru solidarity