ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: Seminář pro žadatele o Akreditaci Erasmus+

Erasmus+

Zveme vás na informační seminář k předkládání žádostí o Akreditaci Erasmus+ v odborném vzdělávání a přípravě, který proběhne 8. 9. 2022 v Praze.

Seminář je určen pro zástupce organizací, které působí v počátečním i dalším odborném vzdělávání (tedy zejména střední odborné školy a učiliště).

Zapojení do programu Erasmus+ prostřednictvím akreditace je vhodné především pro organizace, které již mají nějaké zkušenosti s mezinárodní spoluprací a chtějí pravidelně realizovat výjezdy do zahraničí. Akreditace přináší zjednodušený přístup k financování projektů zahraničních mobilit a stabilitu financování, zároveň ale klade důraz i na dlouhodobý strategický přístup a rozvoj kvality organizace.

Na našich stránkách najdete bližší informace o Výzvě k předkládání žádostí, k dispozici je již i formulář žádosti.

Na seminář se prosím registrujte prostřednictvím online formuláře, a to nejpozději do 4. 9. 2022. Vzhledem k omezené kapacitě umožňujeme účast jednoho zástupce za organizaci, další osoby za stejnou organizaci budeme evidovat jako náhradníky. Po uzavření registrace Vám zašleme e-mail s bližšími informacemi. 

Komu je událost určena
  • Učitelé a zaměstnanci škol