ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: Online konzultace pro žadatele o grant na projekt KA2

Erasmus+

Zveme Vás na on-line konzultační hodiny k předkládání žádostí ve výzvě 2024 v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 2 - Partnerství pro spolupráci v odborném vzdělávání.

Konzultace jsou určeny organizacím, které plánují podat žádost o projekt s dopadem do oblasti odborného vzdělávání.

Na konzultačních hodinách se budeme věnovat dotazům týkajícím se obou typů projektů, tedy kooperativních partnerství (KA220-VET) i partnerství malého rozsahu (KA210-VET).

Konzultace proběhnou 15. února 2024 od 14:00 do 16:00 v prostředí Microsoft Teams.

Registrace na konzultace není nutná. Připojit se můžete kdykoliv v průběhu konzultačních hodin na odkazu uvedeném níže, nepřipojujte se prosím dříve. 

 

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu martina.jerichova@dzs.cz.