ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: Konzultace pro žadatele o akreditaci v sektoru odborného vzdělávání a přípravy, Výzva 2022

Erasmus+

Konzultace jsou určeny pro zástupce organizací, které působí v počátečním i dalším odborném vzdělávání (tedy zejména střední odborné školy a učiliště), které připravují žádost o akreditaci v programu Erasmus+.

Zapojení do programu Erasmus+ prostřednictvím akreditace je vhodné především pro organizace, které již mají nějaké zkušenosti s mezinárodní spoluprací a chtějí pravidelně realizovat výjezdy do zahraničí. Akreditace přináší zjednodušený přístup k financování projektů zahraničních mobilit a stabilitu financování, zároveň ale klade důraz i na dlouhodobý strategický přístup a rozvoj kvality organizace.

Na našich stránkách najdete bližší informace o Výzvě k předkládání žádostí, k dispozici je již i formulář žádosti.

Konzultace proběhnou ve dvou termínech: 4. 10. 2022 od 14:00 a 5. 10. 2022 od 14:00.

Na konzultace 4. 10. 2022 se prosím registrujte prostřednictvím tohoto online formuláře

Na konzultace 5. 10. 2022 se prosím registrujte prostřednictvím tohoto on-line formuláře.

Komu je událost určena
  • Učitelé a zaměstnanci škol