MLÁDEŽ: seminář v DZS "Uvař si svůj projekt participace mládeže - zapoj se do dění kolem sebe"

Erasmus+

***REGISTRACE UZAVŘENA***

Zveme všechny zájemce o projekty participace mládeže na prezenční seminář dne 30. srpna 2022 od 10:00 do 14:00 hodiny do prostor Domu zahraniční spolupráce

Nebaví tě jen přihlížet dění kolem sebe? Chceš vyjádřit svůj názor, iniciovat změnu nebo šířit povědomí o tom, jak funguje občanská společnost? 

Projekty participace mládeže jsou otevřeny mladým lidem se zájmem se smysluplně zapojit do občanského dění. Projektový záměr může cílit na různé oblastí - sociální, hospodářské, kulturní, sportovní či politické.  

A může mít různé podoby – můžeš vytvářet informační kampaň, organizovat kulaté stoly a sbírat názory mladých lidí, vést debaty se zástupci s rozhodovací pravomocí, vytvářet simulační hry atd.

Projekt participace mládeže iniciuje, připravuje a realizuje skupina mladých lidí, která reaguje na klíčové výzvy ve své komunitě nebo na mezinárodní úrovni, a snaží se tak přispět k pozitivní změně.  

Na semináři se dozvíte, jak projekt navrhnout a podat projektovou žádost. Nejbližší termín pro podávání žádostí je 4. října 2022.  

Na seminář se prosím registrujte prostřednictvím online formuláře*, a to nejpozději do 26.8.2022. Po uzavření registrace Vám zašleme email s bližšími informacemi. 

*Pokud nejste součástí žádné organizace, do kolonky "Instituce" napište např. "ne". 

V případě dotazů kontaktuje Michalu Velingerovou, e-mail: michala.velingerova@dzs.cz  

Komu je událost určena
  • Pracovníci s mládeží
  • Mládež