MLÁDEŽ: Seminář Aktivity participace mládeže - Zapojte mládež do veřejného dění.

Erasmus+

Zkratka IPA může mít mnoho významu, od mezinárodní fonetické abecedy po svrchně kvašené pivo původně dovážené do Indie. Naše YPA má ale význam pouze jeden – zapojení mladých do veřejného dění! 

Seminář se uskuteční 12. 01. 2023 od 13:00 – 17:00 v prostorách budovy Domu zahraniční spolupráce (Na Poříčí 4, Praha 1). 

Projekty participace mládeže KA154 jsou otevřeny mladým lidem a organizacím se zájmem se smysluplně zapojit do občanského dění. Projektový záměr může cílit na různé oblastí – sociální, hospodářské, kulturní, sportovní či politické.   

Projekty participace mládeže iniciují a realizují mladí lidé a organizace, kteří reagují na klíčové výzvy ve své komunitě nebo na mezinárodní úrovni, a snaží se tak přispět k pozitivní změně.   

Na semináři se dozvíte, jak projekt navrhnout a podat projektovou žádost. Nejbližší termín pro podávání žádostí je 23. února 2023.  Na webových stránkách je již dostupná žádost KA154, kterou si můžete projít před samotným seminářem. 

Na seminář se prosím registrujte prostřednictvím online formuláře, a to nejpozději do 10. 01. 2022. Po uzavření registrace Vám zašleme email s bližšími informacemi.  

V případě dotazů kontaktuje Václava Vidíma, e-mail: vaclav.vidim@dzs.cz, tel. 771 265 636   

Komu je událost určena
  • Mládež
  • Pracovníci s mládeží