MLÁDEŽ: Konference k diseminaci projektů: Evaluace a Udržitelnost

Erasmus+

*Kapacita naplněna*

Rádi bychom vás pozvali na Diseminační konferenci k šíření výstupů projektů v oblasti neformálního vzdělávání mládeže, která se bude konat v Praze v termínu 2 a 3. prosince 2022.  

Konference se bude věnovat tématům evaluace a udržitelnost projektů v neformálním vzdělávání.

Je pro Vás důležitá reflexe k činnostem a organizaci projektů a vnímáte potřebu evaluaci formálně ukotvit? Zabýváte se udržitelností, vnímáte, že tento pojem má široké souvislosti a máte zájem takovým způsobem vést i Vaše projekty? Přijďte sdílet své názory a zkušenosti, a to jak s evaluováním projektů, tak s nastavením udržitelnosti rozvoje. Dále nás vás čekají i tematicky zaměřené workshopy.

Konference je určena pro žadatele o granty z řad neziskových organizací či spolků, zástupce z řad osob s rozhodovací pravomocí, představitele veřejné správy, ale také pro úspěšné realizátory projektů Erasmus+ mládež.

Registrovat se můžete pomocí registračního formuláře níže, a to nejpozději do 1. prosince 2022. Kapacita akce je 25 osob.

Ubytování pro učastníky bude zajištěno z 2. prosince na 3. prosince v hotelu Majestic Plaza Hotel, Štěpánska 645/33, Praha Nové Město. Akce je pro účastníky plně hrazena (ubytování a strava).

Registrace na místě akce bude zahájena 2. prosince od 12. hodiny.

V případě dotazů kontaktujte Michalu Velingerovou (michala.velingerova@dzs.cz) nebo Václava Vidíma (vaclav.vidim@dzs.cz).

 

PROGRAM 

2. prosince 2022 

12:00 – 13:00 Příjezd a ubytování 

13:00 – 17:00 Evaluace – workshop a sdílení dobré praxe 

Večeře 

3.prosince 2022 

9:00 – 12:30 Udržitelnost rozvoje – workshop a sdílení dobré praxe 

Oběd 

13:30 – 14:30 Výstupy a hodnocení konference 

14:30 Závěr konference