MLÁDEŽ: Jak zapojit mladé publikum: sdílení, inspirace, financování

Erasmus+

Série školení Kreativní Erasmus+ neformálního vzdělávání mládeže se tentokrát zaměří na to, Jak zapojit mladé publikum. Toto dvoudenní školení organizujeme 23. – 24. listopadu 2023 ve spolupráci s Asociací divadelních lektorů.

Kromě sdílení zkušeností mezi účastníky, vystoupí řada odborníků, kteří se této cílové skupině věnují a představí své dosavadní projekty:

 

  • Národní divadlo (ND Young, ND+ Lab a nové inscenační projekty),
  • HaDivadlo / CED (Klub mladých diváků Brno),
  • Farma v jeskyni (Divadelní workshopy Politika a divadlo),
  • Národní divadlo moravskoslezské (Future = Now, Youth, Manifesto),
  • Divadlo D21 (Divadlem k demokracii)
  • Barbora Hřebíková (roční výzkum potřeb a zájmů mladé generace).

 

V neposlední řadě se od nás účastníci dozví, jak mohou své projekty cílené (nejen) na mladé publikum financovat z programu Erasmus+.

 

Školení je určeno pro divadelní lektory*ky, dramaturgy*ně, pracovníky*nice PR a marketingu a další profese, včetně umělců, působících v oblasti divadla a vzdělávání - zkrátka pro odbornou veřejnost z divadelního prostředí, která hledá inspiraci, sdílení dobré praxe a klade si otázku: jak zapojit mladé publikum? V případě, že spadáte do této cílové skupiny účastníků a měli byste zájem se přihlásit, neváhejte napsat na pavlina.macounova@dzs.cz.

Jak zapojit mladé publikum

Komu je událost určena
  • Mládež
  • Pracovníci s mládeží