Mental Health and Well-being in Volunteering Projects

Mental Health and Well-being in Volunteering Projects

Co dělat s dobrovolníky v krizových situacích? Jak tyto situace minimalizovat? Jak podpořit dobrovolníky se specifickými potřebami týkajícími se jejich duševního zdraví?

Pokud i vás tyto otázky zajímají, připojte se na jednodenní školení, které se bude intenzivně věnovat duševnímu zdraví a well-being účastníků dlouhodobých dobrovolnických projektů.

Více informací naleznete na webových stránkách SALTO.